Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Hamdi Kızıler
Cahidi Ahmed Efendi ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2004, 360 s.

Özet | Abstract

Muharrem Çakmak
Cemal-ı Halvetî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemaliyye Kolu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2000

Özet | Abstract

ESRAGÜL BAYRAKTAR
Cumhuriyet Dönemi mutasavvıflarından doktor Münir Derman, hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri / Republic Period sufi doctor Munir Derman's life, works and thoughts, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2017, 539 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

ESRAGÜL BAYRAKTAR
Cumhuriyet Dönemi mutasavvıflarından doktor Münir Derman, hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri / Republic Period sufi doctor Munir Derman's life, works and thoughts, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2017, 539 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Sema Özdemir
Dâvûd Kayserî'de Varlık, Bilgi ve İnsan, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011, 371 s.

Özet | Abstract

Abdulmecit İslamoğlu
Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ve Sanatları (Türk-İslam Edebiyatı) Anabilim Dalı, Ankara, 2007, 1158 s.

Özet | Abstract

Osman Kavalcı
Divan şiirindeki na'tlarda dini ve tasavvufi unsurlar, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992

Özet | Abstract

Hayati Bice
Divân-ı Hikmet'te tasavvufî kavramlar, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Ankara, 2020, 325 s.

Özet | Abstract

HAYATİ BİCE
Divân-ı Hikmet'te tasavvufî kavramlar / The sufi concepts in Diwan-i Hikmat, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2020, 325 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

HAYATİ BİCE
Divân-ı Hikmet'te tasavvufî kavramlar / The sufi concepts in Diwan-i Hikmat, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2020, 325 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Necmettin Bardakçı
Ebu Abdullah Muhammed İbn Abdullah İbn Meserre`nin tasavvufi düşünce tarihindeki yeri ve El-Münteka Min Kelamı Ehli`t-Tüka adlı eseri, Süleyman Demirel Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 1998, 550 s.

Özet | Abstract

Hamide Ulupınar
Ebu Medyen Mağribi, Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri ve Medyeniyye Tarikatı (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Neşet Bodur
Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî ve tasavvufî görüşleri / Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî and his views on sufism, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 396 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İbrahim Çelik
Ebu Talib el-Mekkî Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Hatice Çubukçu
Ebû Talib el-Mekkî ve Ebû Hamid Muhammed el-Gazzalî’de muhabbet anlayışı , Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2010

Özet | Abstract

Mustafa Salim Güven
Ebu`l-Hasan Şazili ve Şaziliyye , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, 432 s.

Özet | Abstract

ABDÜLRAKİP ARSLAN
Emîr-i Kebîr Seyyid Ali Hemedânî hayatı, eserleri ve görüşleri / Sayyed 'Ali Hamadâni's life and works, Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2017, 278 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

YAKUP PEKDOĞRU
Erken dönem tasavvuf klasiklerinde marifet: 4.-5. yüzyıllar , Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Ankara, 2020, 344 s.

Özet | Abstract

M. Askeri Küçükkaya
Evliya Çelebi`nin Seyahatname`sinde tasavvufi kültür, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 429 s.

Özet | Abstract

Nuran Çetin
Eyüp Tekkeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2012, 566 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
Eşrefoğlu Rûmî, Tasavvufî Görüşleri ve Eşrefiyye Tarikatı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Fatma Çalık
Eşrefzâde İzzettin ve tefsiri: “Enîsü’l-cenân, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2009, 400 s.

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
Fahru'd-din er-Razi'nin Mefatihu'l-Gayb adlı eserindeki işari tefsir yönü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 198 s.

Özet | Abstract

Hayri Kaplan
Fahruddin er-Razi düşüncesinde ruh ve ahlak, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 428 s.

Özet | Abstract

Şahin Filiz
Felsefe Açısından Tasavvufî Bilginin İmkânları, Selçuk Ü. SOsyal Bilinmler Enstitüsü, Konya, 1994, 245 s.

Özet | Abstract

51 - 75 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com