Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Nuran Çetin
Eyüp Tekkeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2012, 566 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
Eşrefoğlu Rûmî, Tasavvufî Görüşleri ve Eşrefiyye Tarikatı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Fatma Çalık
Eşrefzâde İzzettin ve tefsiri: “Enîsü’l-cenân, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2009, 400 s.

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
Fahru'd-din er-Razi'nin Mefatihu'l-Gayb adlı eserindeki işari tefsir yönü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 198 s.

Özet | Abstract

Hayri Kaplan
Fahruddin er-Razi düşüncesinde ruh ve ahlak, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 428 s.

Özet | Abstract

Şahin Filiz
Felsefe Açısından Tasavvufî Bilginin İmkânları, Selçuk Ü. SOsyal Bilinmler Enstitüsü, Konya, 1994, 245 s.

Özet | Abstract

Süleyman Derin
From Rabia to Ibn Farid: Towards Some Paradigms of the Sufi Conception of Love, Leeds University, 1999 s.

Özet | Abstract

Bedriye Reis
Gazâlî'de Marifet-Ahlâk İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
Gazâlî'ye Göre Tasavvuf, (Basılmamış doktora tezi) , DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1984

Özet | Abstract

Hamdi Tekeli
Gazzi-zâde Abdullatif Hayatı, Eserleri ve Vakıatı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000, 502 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Akpınar
Gülşenîlikte Musiki ve Musikişinaslar, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2004, 244 s.

Özet | Abstract

İrfan Gündüz
Gümüşhanevî Ahmed Ziyaüddin: Zamanı, Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1983, 336 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 289 s.

Özet | Abstract

Salih Çift
Hakim Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003, 305 s.

Özet | Abstract

Abdurrahman Memiş
Halid-i Bağdadi (hayatı eserleri halifeleri) ve Anadolu’da Halidilik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998

Özet | Abstract

Yakup Çiçek
Harîrîzâde Mehmet Kemaleddin Hayatı, Eserleri ve Tıbyânu Vesaili Hakâik fi Beyâni Selâsili’t Tarâik Muhtevası ve Kaynakları, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 1983

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
Hasırîzade Mehmed Elif Efendinin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Anakara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003

Özet | Abstract

Çiğdem Tüfekçi
Hz. Muhammed’in ruhanî hayatı (Devam Ediyor), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mikail Dumlu
Kadiriyye tarikatı: Halisiyye şubesi (Devam Ediyor), Atatürk ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Kerim Kara
Karabaş Velî: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 394 s.

Özet | Abstract

Necmettin Ergül
Kaşani ve Hakaiku`t-Te`vil fi Dekaiki`t-Tenzil adlı eserinin I. cildinin (Fatiha-En`am) tahkik ve tahciri, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 939 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 409 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Ataç
Kelam ve tasavvuf açısından tevessül, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, İstanbul, 1993

Özet | Abstract

Selami Şimşek
Keşanlı Süleyman Zâti ve XVIII. Asırda Celvetilik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2005, 330 s.

Özet | Abstract

Osman Sacid Arı
Konyalı Mehmed Vehbi’nin Şerhi Çerçevesinde Hafız Divanında Tasavvufi Unsurlar (Devam Ediyor), İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

51 - 75 Arası (Toplam 179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com