Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Dilaver Gürer
Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1997, 377 s.

Özet | Abstract

İsa Çelik
Âbidin Paşa (1259/1843-1324/1906)’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2001

Özet | Abstract

MESUT AKDOĞAN
Afîfuddîn 'Abdullah b. Es'ad el-Yâfiî'nin hayatı eserleri ve tasavvufî düşüncesi, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Ankara, 2020, 277 s.

Özet | Abstract

ORKHAN MUSAKHANOV
Afifüddin Tilimsânî'nin İlâhî İsimler Nazariyesi ve Meâni'l-Esmâi'l-İlahiyye adlı eserinin tahkiki / Afîfuddîn Tilimsânî's theory of Divine Names and a critical edition of his work Ma`âni al-Asmâ al-Ilâhiyyah, Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2016, 505 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Tahralı
Ahmad al-Rifaî sa vie son oeuvre et sa tariqa, Academie de Paris Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Parİs, 1973, 433 s.

Özet | Abstract

Nazım Çınar
Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / Ahmed b. Süleyman al-Ervâdî 's life, works and his views on sufism, Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 259 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 455 s.

Özet | Abstract

Lamia Levent
Ahmed Mahir Efendi Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, 473 s.

Özet | Abstract

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: hayatı, tasavvufi görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb isimli eseri (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb İsimli Eseri (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt Orhan
Alâüddevle Simnânî ve tasavvufî görüşleri, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2016, 415 s.

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt Orhan
Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri , Marmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2016

Özet | Abstract

Yusuf Altınışık
Ali Şir Nevayi'de tasavvuf, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 263 s.

Özet | Abstract

İBRAHİM TÜRKOĞLU
Âlûsî'nin Rûhu'l-Meânî Tefsirinde Seyr u Sülûk / In the Ruh al-Ma'ani Interpretation of Alusi Seyr u Sulūk, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 229 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

ALİYE UZUNLAR
Anadolu ve İstanbul'da Rifâiyye'nin Sayyâdiyye kolu , Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2020, 287 s.

Özet | Abstract

Melahat Beki
Ataullah İskenderâni Hikem-i Atâiyesi ve Hikem geleneği , İstanbul, 2014, 355 s.

Özet | Abstract

Abdullah Şimşek
Atvâr-ı Seb'a Çerçevesinde Tasavvufta Nefsin Tekamülü (Devam Ediyor), Atatürk Üniversitesi

Özet | Abstract

İbrahim Erol
Azerbaycan'da nakşibendîliğin hâlidî-mahmûdî kolu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Rİze, 2019, 377 s.

Özet | Abstract

Hasan Kâmil Yılmaz
Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1983, 320 s.

Özet | Abstract

İbrahim Düzen
Aziz Nesefi’ye Göre Allah, Kainat ve İnsan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1974

Özet | Abstract

Zeki Kaymaz
Aşık Paşa Garib-name : (dil özellikleri-kısmi transkripsiyon-söz dizini) , İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Malatya, 1989

Özet | Abstract

Mustafa Altunkaya
Bahru'l-Ulûm tefsirinin (Ali Semerkandî) tasavvufî açıdan incelenmesi, Ankara, 2012, 362 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mahmûd Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz Mesnevîsi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, 482 s.

Özet | Abstract

Samir Vildiç
Bosna Hersek'te nakşbendî tarikatı / Naqshbandi tariqa in Bosnia and Herzegovina, Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 217 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Atlansoy
Bursa Vefeyâtnâmelerinde Şairlerin Biyografileri: İnceleme, Metin, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1993

Özet | Abstract

26 - 50 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com