Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ali Tenik
Ahmed Kuddûsî ve Tasavvuf Düşüncesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 455 s.

Özet | Abstract

Lamia Levent
Ahmed Mahir Efendi Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012, 473 s.

Özet | Abstract

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: hayatı, tasavvufi görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb isimli eseri (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb İsimli Eseri (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt Orhan
Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri , Marmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2016

Özet | Abstract

Yusuf Altınışık
Ali Şir Nevayi'de tasavvuf, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 263 s.

Özet | Abstract

Melahat Beki
Ataullah İskenderâni Hikem-i Atâiyesi ve Hikem geleneği , İstanbul, 2014, 355 s.

Özet | Abstract

Abdullah Şimşek
Atvâr-ı Seb'a Çerçevesinde Tasavvufta Nefsin Tekamülü (Devam Ediyor), Atatürk Üniversitesi

Özet | Abstract

Hasan Kâmil Yılmaz
Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1983, 320 s.

Özet | Abstract

İbrahim Düzen
Aziz Nesefi’ye Göre Allah, Kainat ve İnsan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1974

Özet | Abstract

Zeki Kaymaz
Aşık Paşa Garib-name : (dil özellikleri-kısmi transkripsiyon-söz dizini) , İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Malatya, 1989

Özet | Abstract

Mustafa Altunkaya
Bahru'l-Ulûm tefsirinin (Ali Semerkandî) tasavvufî açıdan incelenmesi, Ankara, 2012, 362 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mahmûd Şebüsterî'nin Gülşen-i Râz Mesnevîsi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, 482 s.

Özet | Abstract

Kadir Atlansoy
Bursa Vefeyâtnâmelerinde Şairlerin Biyografileri: İnceleme, Metin, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1993

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
Cahidi Ahmed Efendi ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2004, 360 s.

Özet | Abstract

Muharrem Çakmak
Cemal-ı Halvetî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemaliyye Kolu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2000

Özet | Abstract

Sema Özdemir
Dâvûd Kayserî'de Varlık, Bilgi ve İnsan, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011, 371 s.

Özet | Abstract

Abdulmecit İslamoğlu
Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ve Sanatları (Türk-İslam Edebiyatı) Anabilim Dalı, Ankara, 2007, 1158 s.

Özet | Abstract

Osman Kavalcı
Divan şiirindeki na'tlarda dini ve tasavvufi unsurlar, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
Ebu Abdullah Muhammed İbn Abdullah İbn Meserre`nin tasavvufi düşünce tarihindeki yeri ve El-Münteka Min Kelamı Ehli`t-Tüka adlı eseri, Süleyman Demirel Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 1998, 550 s.

Özet | Abstract

Hamide Ulupınar
Ebu Medyen Mağribi, Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri ve Medyeniyye Tarikatı (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

İbrahim Çelik
Ebu Talib el-Mekkî Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Hatice Çubukçu
Ebû Talib el-Mekkî ve Ebû Hamid Muhammed el-Gazzalî’de muhabbet anlayışı , Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2010

Özet | Abstract

Mustafa Salim Güven
Ebu`l-Hasan Şazili ve Şaziliyye , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, 432 s.

Özet | Abstract

M. Askeri Küçükkaya
Evliya Çelebi`nin Seyahatname`sinde tasavvufi kültür, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 429 s.

Özet | Abstract

26 - 50 Arası (Toplam 179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com