Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

MEVLÜT ÖZÇELİK
İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 349 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ferhat Gökçe
İslâm İrfân Geleneğinde Hadis Yorumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2010, 507 s.

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
İslâm'da Musiki ve Semâ, Erciyes Üniversitesi, Kayserİ, 1970

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
İsmail Ankaravi ve mesnevi şerhi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 555 s.

Özet | Abstract

Zübeyir Akçe
İsmail Hakkı Bursevi'nin Tuhfe-i Recebiyye adlı eseri (inceleme-metin), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2008, 507 s.

Özet | Abstract

M. Murat Yurtsever
İsmail Hakkı Divanı: İnceleme, Metin, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1990, 762 s.

Özet | Abstract

Erhan Yetik
İsmail-i Ankaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 1985, 206 s.

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Yunus Emre Divânı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990

Özet | Abstract

Ali Çoban
Yusuf Sîneçâk’ın “Cezire-i Mesnevî’si ve Şerhleri (Mukayeseli Tahlil) (Devam Ediyor), Selçuk Ü. SBE, Konya, 2014

Özet | Abstract

Rifat Okudan
İşrak Filozofu Sühreverdî Maktûl ve Eserlerindeki Üslup ve Belagat, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2001

Özet | Abstract

Bekir Köle
Zeynüddin Hafî Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2009, 503 s.

Özet | Abstract

Şeyda Öztürk
Şem'î'nin (15.-16.yy)mesnevî şerhi (ilk Türkçe tam mesnevî şerhi) , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 570 s.

Özet | Abstract

Tuğba Görgün
Şerhu Mevâkıfi'n-Nifferî bağlamında Afîfüddîn Tilimsânî'nin tasavvufî görüşleri ve vakfe anlayışı / Mystic ideas of 'Afīf al-Dīn Tilimthānī in Sharhu Mawaqif al-Niffarî and his waqfa idea, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 238 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Uğur Gözel
Şeyh Abdullah Sirâceddin ve Suriye'nin kuzeyinde tasavvuf / Sheikh Abdullah Sirajaddin and sufism in the north of Syria, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 376 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Erdoğan
Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkâni el-Kıbrısî'nin tasavvuf anlayışı, Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013, 437 s.

Özet | Abstract

Tahsin Yazıcı
Şeyh İbrahim Gülşenî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Ankara Ü. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1951, 7+116 s.

Özet | Abstract

Adem Çatak
Şihabeddin sühreverdi hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2007, 643 s.

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com