Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Nuran Döner
Tasavvuf kültüründe Hz. Peygamber tasavvuru, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2007

Özet | Abstract

Esma Sayın
Tasavvuf Kültüründe İbadetler (Hac Örneği), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Tasavvufta Hâcegân Ekolü (12-17. Asırlar), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 368 s.

Özet | Abstract

Güldane Gündüzöz
Tasavvufta Tâc Sembolü, Omü

Özet | Abstract

Betül İzmirli
Tasavvufta Tip Analizleri (Devam Ediyor)

Özet | Abstract

Ahmet Yıldırım
Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 425 s.

Özet | Abstract

Muhittin Uysal
Tespit ve yorum bakımından tasavvuf kitaplarında bulunan ihtilaflı haberler, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1999, 499 s.

Özet | Abstract

H. Avni Yüksel
Türk-İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya, Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 13+271 s.

Özet | Abstract

Mustafa Bahadıroğlu
Vakiat-i Hüdayi'nin tahlil ve tahkiki (1. cilt), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003, 623 s.

Özet | Abstract

AYŞEGÜL METE
XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği / The Mawlawiyya in Istanbul in the 18th Century, Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 496 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Nimetullah Akay
XVIII. yüzyılın sonuna kadar Mevlevilik-devlet ilişkisi , Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 2014, 345 s.

Özet | Abstract

Murat DEMİR
Yazıcıoğlu Muhammed Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Nazım Emektar
İbn Acibe'nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri / The life, works and Sufi wievs of Ibn Ajiba, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 416 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cennet Ceren Çavuş
İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un metafizik düşüncelerinin karşılaştırılması / Comparison between metaphysical thoughts of İbn Arabi and Frithjof Schuon, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 267, 2019 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ercan Alkan
İbn Arabî'nin Hal'u'n-Na'leyn Şerhi: Tahkik ve değerlendirme , İstanbul, 2014, 714 s.

Özet | Abstract

Mehmet Yıldız
İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Ankara, 2016, 245 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1983, 108 s.

Özet | Abstract

ABDULRAHMAN ACER
İbnü'l-Arabî tâkipçisi olarak Abdurrahman Câmî ve Şerhu Fusûsi'l-Hikem'i: Tahkik ve inceleme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Rİze, 2019, 879 s.

Özet | Abstract

ZEYNEP ŞEYMA ÖZKAN
İbnü'l-Arabî'nin Meşâhidü'l-esrâr isimli eseri ve Sitti Acem'in şerhi / Ibn al-Arabi's Mashāhid al-asrār and it's commentary by Sitt al-Ajam, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 668 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
İbrahim Gülşenî Hayatı, Eserleri, Tarikatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1998

Özet | Abstract

İSMAİL SOYYİĞİT
İbrâhim Hakkı Erzurûmî'de nefs ve kendini bilmek / Ibrahim Hakki Erzurûmî: his conception of nafs and knowing oneself, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 305 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
İbrahim Kurani hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2004, 445 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği-, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2001

Özet | Abstract

MEVLÜT ÖZÇELİK
İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 349 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

176 - 200 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com