Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Güldane Gündüzöz
Tasavvufta Tâc Sembolü, Omü

Özet | Abstract

Betül İzmirli
Tasavvufta Tip Analizleri (Devam Ediyor)

Özet | Abstract

Ahmet Yıldırım
Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 425 s.

Özet | Abstract

Muhittin Uysal
Tespit ve yorum bakımından tasavvuf kitaplarında bulunan ihtilaflı haberler, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1999, 499 s.

Özet | Abstract

H. Avni Yüksel
Türk-İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya, Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 13+271 s.

Özet | Abstract

Mustafa Bahadıroğlu
Vakiat-i Hüdayi'nin tahlil ve tahkiki (1. cilt), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003, 623 s.

Özet | Abstract

Nimetullah Akay
XVIII. yüzyılın sonuna kadar Mevlevilik-devlet ilişkisi , Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 2014, 345 s.

Özet | Abstract

Murat DEMİR
Yazıcıoğlu Muhammed Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ercan Alkan
İbn Arabî'nin Hal'u'n-Na'leyn Şerhi: Tahkik ve değerlendirme , İstanbul, 2014, 714 s.

Özet | Abstract

Mehmet Yıldız
İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Ankara, 2016, 245 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1983, 108 s.

Özet | Abstract

Himmet Konur
İbrahim Gülşenî Hayatı, Eserleri, Tarikatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1998

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
İbrahim Kurani hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2004, 445 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
İlk Sufîlerde Nefis Kavramı-Hâris Muhâsibî Örneği-, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2001

Özet | Abstract

Ferhat Gökçe
İslâm İrfân Geleneğinde Hadis Yorumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2010, 507 s.

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
İslâm'da Musiki ve Semâ, Erciyes Üniversitesi, Kayserİ, 1970

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
İsmail Ankaravi ve mesnevi şerhi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 555 s.

Özet | Abstract

Zübeyir Akçe
İsmail Hakkı Bursevi'nin Tuhfe-i Recebiyye adlı eseri (inceleme-metin), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2008, 507 s.

Özet | Abstract

M. Murat Yurtsever
İsmail Hakkı Divanı: İnceleme, Metin, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1990, 762 s.

Özet | Abstract

Erhan Yetik
İsmail-i Ankaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 1985, 206 s.

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Yunus Emre Divânı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990

Özet | Abstract

Ali Çoban
Yusuf Sîneçâk’ın “Cezire-i Mesnevî’si ve Şerhleri (Mukayeseli Tahlil) (Devam Ediyor), Selçuk Ü. SBE, Konya, 2014

Özet | Abstract

Rifat Okudan
İşrak Filozofu Sühreverdî Maktûl ve Eserlerindeki Üslup ve Belagat, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2001

Özet | Abstract

Bekir Köle
Zeynüddin Hafî Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2009, 503 s.

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com