Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Öncel Demirdaş
Köseç ahmed Trabzoni’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015, 376 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Adem Ergül
Kur'an-ı Kerim'de Kalp Kavramı, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998, 419 s.

Özet | Abstract

Selim Çakıroğlu
Kur’an’daki Peygamberler Kıssalarının Tasavvufi Yorumu Te’vilatür Necmiyye Örneği (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Resul Ertuğrul
Kutbuddîn Şîrâzî ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 356 s.

Özet | Abstract

Yaşar Nuri Öztürk
Kuşadalı İbrahim Halvetî: Hayatı, Düşünceleri, Mektupları, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Erzurum, 1981, 333 s.

Özet | Abstract

Yüksel Göztepe
Kuşeyrî'de Haller ve Makamlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, 540 s.

Özet | Abstract

Mehmet Mansur Gökcan
Kuşeyrî’nin el-Cevâhiru’l Mensûre İsimli Eseri Bağlamında Tasavvufî Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Adana, 2015, 200 s.

Özet | Abstract

Ömer Bozkır
Mehmed Murad İstanbulî Nakşbendî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Atatürk Üniversitesi

Özet | Abstract

Osman Türer
Mehmed Nazmî Hayatı, Eserleri ve Hediyyetü’l-İhvân’ı, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara, 1982

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
Mehmed Niyazi-i Mısrî el-Malatî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı, Ankara, 1997, 328 s.

Özet | Abstract

Naile Baltacı
Mehmet Feyzi Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Adana, 2015, 308 s.

Özet | Abstract

Adalet Çakır
Mehmet Rif'at Efendi'nin "Nefharü'r-riyâzi'l-âliye" adlı eseri ışığında Anadolu'da kadirîlik, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 933 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
Melametîlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (tasavvuf), Samsun, 2002, 285 s.

Özet | Abstract

Abdullah Damar
Menâzilü’s-sâirîn Şerhleri ve Âb-ı Hayat, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2002, 396 s.

Özet | Abstract

Ali Yardım
Mesnevî Hadisleri: Tesbit-Tahkik, Dokuz Eylül Ü., İzmİr, 1983, 187 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
Mesnevî'de Kur'anî referanslar ve Kur'an ayetlerine getirilen işari yorumlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2003, 381 s.

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ Ailesi ve Mevlevîlik'te Çelebilik Makâmı

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ âilesi ve Mevlevîlikte Çelebilik makâmı -Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân örneği, İstanbul, 2013, 426 s.

Özet | Abstract

Abdulcebbar Kavak
Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2013, 475 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
Mevlânâ'da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2007, 678 s.

Özet | Abstract

Musa Kaval
Mevlânâ'nın Mesnevi'sinde Dönemin Sosyo-Dini Yapısı ve Tasavvufi Hayatı, Ankara

Özet | Abstract

Zeynep Köse
Mevlana'nın Tasavvuf Felsefesinde Sembolizim (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Felsefesi)

Özet | Abstract

Svitlana Nesterova
Mevlânâ’nın “Mesnevî” İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 281 s.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı, İstanbul, 2002

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com