Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Süleyman Derin
From Rabia to Ibn Farid: Towards Some Paradigms of the Sufi Conception of Love, Leeds University, 1999 s.

Özet | Abstract

Bedriye Reis
Gazâlî'de Marifet-Ahlâk İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
Gazâlî'ye Göre Tasavvuf, (Basılmamış doktora tezi) , DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1984

Özet | Abstract

Hamdi Tekeli
Gazzi-zâde Abdullatif Hayatı, Eserleri ve Vakıatı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000, 502 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Akpınar
Gülşenîlikte Musiki ve Musikişinaslar, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2004, 244 s.

Özet | Abstract

İrfan Gündüz
Gümüşhanevî Ahmed Ziyaüddin: Zamanı, Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1983, 336 s.

Özet | Abstract

MAIRAMKAN ISABAEVA
Günümüz Maveraünnehiri'nde Nakşbendilik (Hüseyniyye kolu örneği) / Naqshbandiyah in present Mawaraunnahr (Sample of Hussainiya bunch), Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 149 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 289 s.

Özet | Abstract

Salih Çift
Hakim Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003, 305 s.

Özet | Abstract

Abdurrahman Memiş
Halid-i Bağdadi (hayatı eserleri halifeleri) ve Anadolu’da Halidilik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998

Özet | Abstract

Yakup Çiçek
Harîrîzâde Mehmet Kemaleddin Hayatı, Eserleri ve Tıbyânu Vesaili Hakâik fi Beyâni Selâsili’t Tarâik Muhtevası ve Kaynakları, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 1983

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
Hasırîzade Mehmed Elif Efendinin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Anakara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003

Özet | Abstract

Çiğdem Tüfekçi
Hz. Muhammed’in ruhanî hayatı (Devam Ediyor), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mikail Dumlu
Kadiriyye tarikatı: Halisiyye şubesi (Devam Ediyor), Atatürk ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Kerim Kara
Karabaş Velî: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 394 s.

Özet | Abstract

Eyyüp Akdağ
Kazancızâde Emin Edîb Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufi opinions of Kazancizâde Emin Edîb Efendi, Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2016, 383 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necmettin Ergül
Kaşani ve Hakaiku`t-Te`vil fi Dekaiki`t-Tenzil adlı eserinin I. cildinin (Fatiha-En`am) tahkik ve tahciri, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2002, 939 s.

Özet | Abstract

Ali Ataç
Kelam ve tasavvuf açısından tevessül, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, İstanbul, 1993

Özet | Abstract

ARZU EYLÜL YALÇINKAYA
Ken'ân Rifâî: Hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışı , Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Bursa, 2020, 466 s.

Özet | Abstract

Selami Şimşek
Keşanlı Süleyman Zâti ve XVIII. Asırda Celvetilik, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2005, 330 s.

Özet | Abstract

Osman Sacid Arı
Konyalı Mehmed Vehbi’nin Şerhi Çerçevesinde Hafız Divanında Tasavvufi Unsurlar (Devam Ediyor), İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Öncel Demirdaş
Köseç ahmed Trabzoni’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015, 376 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Adem Ergül
Kur'an-ı Kerim'de Kalp Kavramı, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998, 419 s.

Özet | Abstract

Selim Çakıroğlu
Kur’an’daki Peygamberler Kıssalarının Tasavvufi Yorumu Te’vilatür Necmiyye Örneği (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com