Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Reşat Öngören
Osmanlılarda 16. Asırda Tasavvuf, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1996, 327 s.

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Osmanlılarda Zeyniyye Kültürü ve Abdullatif Kutsi’nin Tasavvufî görüşleri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 271 s.

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
Ömer Fani Efendi ve tasavvufa dair üç eseri , Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2009, 336 s.

Özet | Abstract

Ekrem Demirli
Sadreddin Konevî’de Marifet ve Vücud, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, 332 s.

Özet | Abstract

Serap Şah
Safvetü’s-Safa’da Safiyüddin-i Erdebili’nin hayatı, tasavvufi görüşleri ve menkıbeleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 1437 s.

Özet | Abstract

Ali Fahri Doğan
Saidü'd-din Ferganî'nin Vahdet-i Vücûd Görüşü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Konya, 2015, 290 s.

Özet | Abstract

Mesut Sandıkçı
Sâinüddin İbn Türke'nin Varlık Anlayışı, Erciyes Ünv Sosyal Bilimler, Kayserİ, 2017

Özet | Abstract

İhsan Soysaldı
Salahaddin Uşşakî'nin tasavvuf felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2002, 238 s.

Özet | Abstract

Ülker Aytekin
Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 474 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
Senûsî Hareketi ve Tesirleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı, Ankara, 2000

Özet | Abstract

Zaur Şükürov
Seyyid Yahya Şirvani ve tasavvuf anlayışı (Devam Ediyor), Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Hafiz A. Ghaffar Khan
Shah Wali Allah : an analysis of his metaphysical thought, Temple University, 1986

Özet | Abstract

Halil Celep
Sofyalı Bali Efendi’nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı (Devam Ediyor), Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ömer Özgül
Sufîlerin gayr-i müslimlere bakışı (Devam Ediyor), Dokuz Eylül Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ömer Özgül
Sufîlerin gayr-i müslimlere bakışı (Devam Ediyor), Dokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Sun'ullâh Gaybî'nin Tasavvuf Anlayışı (Devam Ediyor), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 24.0

Özet | Abstract

Hasan Küçük
Tarikatların Türk Toplumundaki Sosyal Fonksiyonları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1971, 12+248 s.

Özet | Abstract

Ahmet Atlı
Tasavufta ricâlu’l-gayb, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011

Özet | Abstract

Büşra Arslan Meçin
Tasavvuf Düşünce Sisteminde Misâl Âlemi (Devam Ediyor)

Özet | Abstract

İdris Türk
Tasavvuf düşüncesinde İbadetlerin iç anlamı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 10+257 s.

Özet | Abstract

Muhittin Usta
Tasavvuf Eğitiminde Etvar-ı Seb’a Metodu, İstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2015, 353 s.

Özet | Abstract

İhsan Kara
Tasavvuf Istılahları Literatürü ve Seyyid Mustafa Rasim Efendinin Istılahât-ı İnsân-ı Kâmil’i, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, 264+791 s.

Özet | Abstract

Nuran Döner
Tasavvuf kültüründe Hz. Peygamber tasavvuru, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2007

Özet | Abstract

Esma Sayın
Tasavvuf Kültüründe İbadetler (Hac Örneği), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa

Özet | Abstract

Necdet Tosun
Tasavvufta Hâcegân Ekolü (12-17. Asırlar), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, 368 s.

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com