Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Betül Güçlü
Molla Fenârî'nin Bilgi ve Varlık Anlayışı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

MEHMET EMİN BENER
Mollâ Halîl-i Siirdî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri, Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, DİyarbakIr, 2020, 523 s.

Özet | Abstract

Ali Yılmaz
Molla-zâde Süleyman Şeyh-i Köstendilî'nin Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bahru'l-Velaye'si, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1985, 390 s.

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 336 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Azat Toktonaliev
Muhammed el-Mâlikî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufî wievs of Muhammed el-Mâlikî, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2016, 162 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulmelik Vergi
Muhammed Pârsâ'nın Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Dicle Ünv. Sosyal Bil. Ens.

Özet | Abstract

Sevim Yılmaz
Muhammed İhsan Oguz ve Tasavvuf Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, 300 s.

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri (Vücud ve Meratibu'l-Vücud) , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995, 263 s.

Özet | Abstract

Veysel Akkaya
Muhyiddîn İbnü'l-Arabî'de İdrîs Peygamber , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 367 s.

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
Muhyiddin İbnü'l-Arabî'ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi, Marifetin İfadesi Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2005, 483 s.

Özet | Abstract

Seyfullah Sevim
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Tasavvufî Düşüncesinde Ma’rifet Problemi, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1995

Özet | Abstract

Mustafa Demirci
Müstakîmzâde'nin Mektûbât-ı Muhammed Ma'sûm tercümesi (Metin ve İnceleme), İstanbul, 2014, 913 s.

Özet | Abstract

Bülent Akot
Müştak Baba ve Tasavvuf Anlayışı , Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 388 s.

Özet | Abstract

Brian Edward Silverstein
Mystical discipline in modern Turkey : ethics of speech in the practice of Islam, University of California, 2002, 3,315 s.

Özet | Abstract

M. Saki Çakır
Nakşbendî-Halidîliğin Seyyid Taha Hakkârî Nehrî Kolu, İstanbul Üniversitesi Sosyal bil. Enst., İstanbul, 2016, 330 s.

Özet | Abstract

Kasım Kufralı
Nakşbendiliğin Kuruluş ve Yayılışı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1949, 4+200 s.

Özet | Abstract

Ali Gülden
Neccarzâde Mustafa Rızaeddin Efendi ve Tasavvuf Anlayışı (Devam Ediyor), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
Necmeddîn Kübrâ ve Kübrevîlik, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 9+327 s.

Özet | Abstract

Halil Baltacı
Necmüddîn Râzî hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 324 s.

Özet | Abstract

Mehmet Tabakoğlu
Nureddinzade ve Şerhu’n-Nusus adlı eserinin incelenmesi (Devam Ediyor), Ankara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

EMİNE ELİF ÇAKMAK İGALÇI
Okul öncesi eğitim bağlamında tasavvufî eğitim (Tasavvufî ahlak bazında manevî eğitim) / Early childhood education in the context of sufi training, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 344 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Karadayı
OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 538 s.

Özet | Abstract

Murat Mustafa Duman
Osmanlı Mutasavvıflarından Kutbeddin Zade İzniki ve Şerhu’n-Nusus fi Tahkiki Tavri’l-Mahsus Adlı Eserinin Tahkiki (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ekrem Özer
Osmanlı'da Tekke ve Tarikat Islahatları: 2. Mahmud Dönemi ve Sonrası, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2007, 220 s.

Özet | Abstract

Esma Öztürk
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçişte Tasavvuftaki İrfânî Gelenek: Ahmed Avni Konuk Örneği

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com