Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Resul Ertuğrul
Kutbuddîn Şîrâzî ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 356 s.

Özet | Abstract

Yaşar Nuri Öztürk
Kuşadalı İbrahim Halvetî: Hayatı, Düşünceleri, Mektupları, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Erzurum, 1981, 333 s.

Özet | Abstract

Yüksel Göztepe
Kuşeyrî'de Haller ve Makamlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, 540 s.

Özet | Abstract

Mehmet Mansur Gökcan
Kuşeyrî’nin el-Cevâhiru’l Mensûre İsimli Eseri Bağlamında Tasavvufî Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Adana, 2015, 200 s.

Özet | Abstract

Ömer Bozkır
Mehmed Murad İstanbulî Nakşbendî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Atatürk Üniversitesi

Özet | Abstract

Osman Türer
Mehmed Nazmî Hayatı, Eserleri ve Hediyyetü’l-İhvân’ı, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara, 1982

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
Mehmed Niyazi-i Mısrî el-Malatî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı, Ankara, 1997, 328 s.

Özet | Abstract

Naile Baltacı
Mehmet Feyzi Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Adana, 2015, 308 s.

Özet | Abstract

Adalet Çakır
Mehmet Rif'at Efendi'nin "Nefharü'r-riyâzi'l-âliye" adlı eseri ışığında Anadolu'da kadirîlik, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 933 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
Melametîlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (tasavvuf), Samsun, 2002, 285 s.

Özet | Abstract

Abdullah Damar
Menâzilü’s-sâirîn Şerhleri ve Âb-ı Hayat, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2002, 396 s.

Özet | Abstract

Ali Yardım
Mesnevî Hadisleri: Tesbit-Tahkik, Dokuz Eylül Ü., İzmİr, 1983, 187 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
Mesnevî'de Kur'anî referanslar ve Kur'an ayetlerine getirilen işari yorumlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2003, 381 s.

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ Ailesi ve Mevlevîlik'te Çelebilik Makâmı

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ âilesi ve Mevlevîlikte Çelebilik makâmı -Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân örneği, İstanbul, 2013, 426 s.

Özet | Abstract

Abdulcebbar Kavak
Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidî Tasavvuf Geleneğinin Tarihi Gelişim Süreci, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2013, 475 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
Mevlânâ'da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2007, 678 s.

Özet | Abstract

Musa Kaval
Mevlânâ'nın Mesnevi'sinde Dönemin Sosyo-Dini Yapısı ve Tasavvufi Hayatı, Ankara

Özet | Abstract

Zeynep Köse
Mevlana'nın Tasavvuf Felsefesinde Sembolizim (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Felsefesi)

Özet | Abstract

Svitlana Nesterova
Mevlânâ’nın “Mesnevî” İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 281 s.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı, İstanbul, 2002

Özet | Abstract

Mustafa Topatan
Mevleviliğin teşekkül dönemi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013, 357 s.

Özet | Abstract

Mustafa Topatan
Mevleviliğin teşekkül dönemi, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2013, 357 s.

Özet | Abstract

Yalçın Çetinkaya
Mevlevilikte müzik felsefesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Ana Sanat Dalı Türk Sanat Müziği Alanı, İstanbul, 1999

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Meybudi ve Keşfu’l-Esrar adlı tefsirinde tasavvufi kültür, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urfa, 2000, 237 s.

Özet | Abstract

101 - 125 Arası (Toplam 217)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com