Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Ercan Alkan" kelimesi için arama sonuçları

Franz Rosenthal
"Felsefe ve Tasavvuf Arasında İbn Arabî ", çeviren: Ercan Alkan, Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 113-149

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ercan Alkan
"Prof. Dr. Mustafa Tahralı: Biyografik ve Bibliyografik Bir Değini", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 9-19

Özet | Abstract

Robert Wisnovsky
"Şiî Kelâmda Ekberî Dönüşümün Bir Yönü", çeviren: Ercan Alkan, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 237-252

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Mehmed Ali Aynî, Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim, [İstanbul], Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, 1339-1341 [1923], 84 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 321-324

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Muhammed Esad [Erbîlî], Risâle-i Tevhîd Tercümesi, İstanbul, 1337 (1918), 98 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 325-327

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
Anadolu'nun Ruhu: Tasavvuf, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, hazırlayan: Ercan Alkan, Sufi Kitap, İstanbul, 2011, 230 s.

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Sanman Taleb-i Devlet ü Câh Etmeğe Geldik: Selçuk Eraydın’ın (1937-1995) Hayâtı ve Çalışmaları", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 11-22

Özet | Abstract

Giuseppe Scattolin
"İslâm’da Tasavvuf ve Hukuk: Zimmîler Hakkında İbn Arabî’nin (560/1165- 638/1240) Bir Metni", çeviren: Ercan Alkan, Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 329-350

Özet | Abstract

Fahreddîn-i Irâkî
Lemaât: Aşka ve Âşıklara Dair, hazırlayan: Ercan Alkan, çeviren: Ahmed Avni Konuk, İlk Harf Yayınevi , İstanbul, 2011, 184 s.

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Muhammed Esad Erbilî, Kenzü'l-İrfan fî Ahâdis-i Nebiyyi'r-Rahmân, (İstanbul): Mahmud Bey Matbaası, 1317 (1899), 182s.; 1327 (1909), 160s.", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 363-364

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Muhammed Esad Erbilî, Fâtiha-i Şerife Tercümesi, (İstanbul): Mahmud Bey Matbaası, 1327 (1909, 8s.", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 365

Özet | Abstract

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî
"Lüma’ fi’l-i’tikād", çeviren: Ercan Alkan, Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 193-198

Özet | Abstract

Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî
"el-Fusûl fi’l-usûl", çeviren: Ercan Alkan, Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 199-213

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu'l-Mesnevî, [İstanbul]: Matbaa-i Âmire, 1287 (1871), 1. cild 568 s.+2. cild 580 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 293-297

Özet | Abstract

Nehemia Levtzion
"XVIII. Yüzyıl Sûfî Tarîkatları - Yapı, Teşkilat ve Ritüel Bakımından Meydana Gelen Değişimler ", çeviren: Ercan Alkan , Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 147-162

Özet | Abstract

İbn Arabî
Ahadiyyet Risâlesi, hazırlayan: Ercan Alkan, çeviren: Hüseyin Şemsi Ergüneş, İlkharf Yayınevi, İstanbul, 2012, 112 s.

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Es’ad Erbilî’nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice Adlı Eseri", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 151-172

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Hacı Bayrâm-ı Velî’nin İsteğiyle Yapılan Bir Tercüme: İnce Bedreddin ve Tercüme-i Lemaât’ı", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 57-73

Özet | Abstract

Ercan Alkan
İbn Arabî'nin Hal'u'n-Na'leyn Şerhi: Tahkik ve değerlendirme , İstanbul, 2014, 714 s.

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Şehitlik Dergâhı Tarihçesine Bir Katkı: Abdünnâfi Baba’nın Ahmed İsmet Efendi’ye Verdiği İcâzetnâme", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 25-58

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Ken’ân er-Rifâî, Ahmed er-Rifâî, Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye, Matbaa-i Âmire, 1340 [1924], 222+103 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 311-313

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 21)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com