Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Halveti-Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü’l-Ahbâb Adlı Eseri

Özet
Bu makalede, Abdülganî Nablusî’nin (ö.1143/1730) gözetiminde yetisen,
halvetî-Sabânî seyhi Abdullatîf b. Hüsameddîn el-Halebî’ye intisap eden Mustafa
Kemaleddin Bekrî’nin hayatı ve eserleri incelenmistir. Bu çerçevede onun tasavvufi bir
kavram olan halvetin âdab ve sartlarını izah eden “Hediyyetü’l ahbâb fî mâ li’l-halveti
mine’s-surûti ve’l-âdâb” adlı risalesinin incelenmesi ve değerlendirmesi üzerinde
durulmustur. Söz konusu eser, mukaddime sekiz bölüm ve bir hatimeden olusmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Mustafa Kemâleddîn Bekrî, Hediyyetül-Ahbâb, Halvet,
Uzlet, Riyâzet, Tasfiye, Tahliye.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com