Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Derviş-nâme’ler ve Konyalı Mustafa b. Yûsuf’a (HALÎL) Ait Bir Derviş-nâme

Tasavvufi düşünce hayatın her alanında etkili olduğu gibi bu etkisini edebiyat sahasında ‎da göstermiş ve Tasavvufî Türk Edebiyatı adı ile, Türk Edebiyatının bir kolunu teşkil ‎etmiştir. Bu edebiyat kolunun son derece geniş çerçevesi dahilinde birbirinden farklı ‎konularda binlerce eser telif edilmiştir. Birbirinden farklı konulardaki bu eselerin detaylı ‎bir tasnife tabi tutulmasında yarar vardır. Tasavvuf Edebiyatımıza ait türlerden biri de ‎Derviş-nameler’dir. XVI. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Halil’e ait Derviş-name, bu türe ‎ait güzel bir örnektir. Sufistic thought has affected on the literature like on the every field ‎of life and it has costituted a branch of Turkish Literature as “Sufistic Turkish ‎Literature”. In the wide area of this Literatüre Branch, thousands of the books about ‎different issues have been written and pressed. We think that it is useful to classify all the ‎books about different issues elaborately. One kind of Sufi Literature is also Dervish-‎name. The Dervish-name written by Halil who is supposed to have lived in the sixteenth ‎century is excellent example of this kind.‎

Anahtar Kelimeler

sufi Türk edebiyatı, derviş-name, Halil, Divan edebiyatı, mustafa b. yusuf

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com