Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Bîçâre Dîvânı’nda Allah Tasavvuru

Bu çalışmada, onyedinci yüzyıl sûfîlerinden Abdullah Bîçâre’nin Allah tasavvuru, Dîvân’ından hareketle ortaya koyulacaktır. Bîçâre’nin mensûbu olduğu Celvetî kültürünün, onun şiirine, dolayısıyla dünyâyı algılayış biçimine ve Allah tasavvuruna etkisi incelenecektir. Çalışmada ayrıca sûfî gelenekte Allah’la birlikte anıla gelen hüsn, aşk, vuslat ve bilhassa vahdet-i vücûd kavramları incelenecek, bu kavramlar çerçevesinde Bîçâre’nin şiirlerindeki Allah algısı ortaya koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Allah Tasavvuru, Abdullah Bîçâre, Dîvân, Aşk, Hüsn, Vuslat, Vahdet-i Vücûd.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com