Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi

Bu makalede, 17. yüzyılda Osmanlı Devletinde yaşayan önemli
mutasavvıf şahsiyetlerinden Şeyh Ahmed Cızîrî’nin varlık, ilahi sevgi ve
cemal gibi tasavvufi konularla ilgili anlayışı ele alınmaktadır. Cızîri her ne
kadar tasavvufun bazı konu ve kavramlarını şiirleriyle izah etmişse de
varlık, aşk ve cemal konuları üzerinde daha detaylı bir şekilde durmakta, bu
kavramları şiirlerinde geniş bir şekilde işlemektedir. Cızîri, varlık anlayışını
tasavvufun genel varlık anlayışı olan “vahdet-i vücûd” un çerçevesi dâhilin
de açıklamasına rağmen bu konudaki düşüncelerini “vahdet-i mutlak”
olarak isimlendirir. Ona göre, yaratıcı dışında yaratılan her şey hâdistir.
Allah, yarattığı her varlığa kendi isim ve sıfatlarıyla tecelli ederek insanlardan
ilminin keşf edilmesini dilemektedir. Mutlak varlık olan yaratıcı bütün
mevcudatı kendi cemal nuruyla yarattığından ötürü Allah’a yönelen insan
da cemal nuruyla O’na bağlanmaktadır. Zira Allah her şeyi cemal sıfatıyla
yarattığında insan yaratılan her varlıkta mevcut bulunan bu ilahi güzelliğe
âşık olmaktadır. İnsandaki ilahi sevginin alevlenmesi, ancak nesnedeki ilahi
cemalin keşfiyle gerçekleşir.

Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler: Şeyh Ahmed Cızîrî, tasavvuf, vahdet-i mutlak, cemal,
aşk.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com