Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی

Hâce Muhammed Pârsâ diye tanınan Ebu’l-Feth Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Hâfızî el-Buhârî (v. 822/1420) Hâce Bahâeddîn Nakşbend’in (v. 791/1389) ikinci halîfesidir ve Nakşbendî tarîkatının şeyhleri arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Hâce Pârsâ’nın, tasavvuf sahasında yer edinmiş ilmî eserleri ve telifleri sebebiyle pek ziyâde şöhreti vardır. Meşhur eserleri arasında Faslu’l-Hitâb, Risâle-i Kudsiyye, Şerh-i Fusûsu’l-Hikem, Tahkīkāt [Tuhfetü’s-Sâlikîn] ve Risâle-i Mahbûbiyye anılabilir ki mezkûr eserlerden Risâle-i Mahbûbiyye dışında hepsi basılmıştır, ancak bunların dışında kalan bâzı eserleri yazma hâlinde kütüphânelerde kalmıştır. Risâle-i Mezârât da yazma hâlinde kalmış eserlerindendir. Bu makalede risâle, Süleymaniye Kütüphânesi, Hamidiye Bölümü, nr. 1455’te bulunan tek nüshadan hareketle neşre hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Naşbendiyye, Hâce Muhammed Pârsâ, Risâle-i Mezârât

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com