Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Özet

Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi

Bu çalışma, Şemseddin Sivâsî’nin hayatı, eserleri ve tasavvufî düşüncesini konu edinmektedir. Çalışmamız giriş bölümü ile iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında on altıncı yüzyıldaki siyasî, kültürel, dinî ve tasavvufî durum hakkında bilgi verdik. Ayrıca Şemseddin Sivâsî’nin, hayatının otuzdört yılını geçirdiği Sivas’ın tarihi hakkında kısa bir bilgi sunduk. Birinci bölümde Şemseddin Sivâsî’nin hayatı, eğitimi ve tasavvufî intisabı hakkında bilgi verdik. Yine Şemseddin Sivasi’nin ilmî, edebî, içtimaî ve tasavvufî faaliyetlerinden bahsettik. Manzum ve mensur eserlerini tanıttık. Eserleri hakkında yapılan çalışmalardan bahsettik. Yine onun etkisini göstermek bakımından halifeleri hakkında ve mensubu olduğu Halvetiyye tarikatı hakkında bilgi verdik. Araştırmamızın en kapsamlı bölümünü oluşturan ikinci bölümde Şemseddin Sivâsî’nin tasavvufî düşüncesini sunduk. Önce bazı tasavvufî kavramların lügat ve ıstılah manaları hakkında bilgi verdik. Sonra bu tasavvufî kavramları açıklarken Kur’an, hadis ve diğer sûfilerin görüşlerinden örnekler verdik. En sonunda Şemseddin Sivâsî’nin bu kavramlara ilişkin düşüncelerini ve yorumlarını aktarmaya çalıştık. Yer yer konuyu zenginleştirmek için bazı konularla alakalı manzum eserlerinden örnekler verdik.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com