Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Murat Özaydın
"Türk Mutasavvıfı İbrahim Gülşenî'nin Tarîkatı ve Diyarbakır'a Yansımaları", Uluslar Arası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır Sempozyumu, 2008, DİyarbakIr, 2008

Özet | Abstract

Mustafa
"Tasavvuf Tarihi Araştırmaları ve Problemleri", Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İstanbul, 2007, ss. 325-346

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"İlk Osmanlı Şeyhülislâmı Molla Fenârî’nin Şeyh Hâmid’i Velî ile Münasebetleri ve Dönemin Tasavvufî Yapısına Bir Bakış", XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, ss. 131-142

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Şeyh Muhyiddîn Muhammed bin Mustafa el-İmadî el-İskilibî (Şeyh Yavsî) Hayatı, Eserleri ve Varidât Şerhi Üzerine", Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1997, Ankara, 1998, ss. 193-214

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Bir Mutasavvıf ve Âlim Olarak Çankırılı Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi", III. Çankırı Kültürü Sempozyumu, 27-28 Eylül 2005, ÇankIrI

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Mawlana Jalaladdin Rumi’s Human Understanding and the Place of Man in the Cosmic World", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın-Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, 8-9 Aralık 2005, LefkoŞe

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Anadolu ve Balkanlar Arasında Köprü Olarak Tasavvuf ve Tarîkatlar", Geçmişten Günümüze Tasavvuf Sempozyumu, Sofya 7 Haziran 2005

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Mekan Olarak Ankara’da Bir Celvetî Dergâhı ve Tâceddîn Sultan", Uluslararası Azîz Mahmûd Hüdâyî Sempozyumu, Üsküdar 20-22 Mayıs 2005

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Niyazî-i Mısrî’nin Tasavvuf Anlayışı", I. Uluslararası Malatyalı Niyazî-i Mısrî Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2003, Malatya

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Sufi Understanding of Human in the Case of Niyazî-i Mısrî", IX. International Symposium of Sufism, 24-27 May 2002, Bellevue,

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Batı’daki İhtidâ Hâdiselerinde Tasavvufun Rolü", Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmİr, 1985, ss. 141-162

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Din İlimleri ve Tasavvuf Araştırmalarında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bazı Esaslar Hakkında Düşünceler", Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İstanbul, 2007, ss. 357-368

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Muhyiddin İbn Arabi ve Türkiye’ye Tesirleri, , 1996, s. 69-78", Endülüs’ten İspanya’ya, İstanbul, 1996, ss. 69-78

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhinde İbn Arabî", Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hüdâyî’nin Tecelliyât İsimli Eseri ve Tasavvufta Rûhî Tecrübelerin Aktarılması Geleneği", Uluslararası Aziz Mahmûd Hüdâyî Sempozyumu , 20-22 Mayıs 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Timur ve Timurlular’ın Tasavvuf Ehli İle Münâsebetleri", Uluslararası Timur ve Mirası Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Mevlânâ ve Mevlevîliğin Nakşbendî Kültüründeki İzleri", Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Orta Asya ve Kırgızistan Tarihinde Yaygın Bir Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Tasavvuf", Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din, 21-22 Mayıs 2007 , BİŞkek

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hajj (Pilgrimage) from the Sufi Point of View", Taşkent’te 3-4 Ekim 2007 tarihlerinde IFEAC tarafından düzenlenen The Roads of Pilgrimages (Hajj, Ziyarat) Between Central Asia and Hijaz konulu

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Maulana Jalaluddin Rumi and Sema", Mevlana’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları, 9 Ekim 2007 , Yenİ Delhİ

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Karaca Ahmed Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Meçhul Kalmış Bilgiler", V. Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri", Orta Aziya Cene Kazakstan Halıktarı Ruhani Kündılıktarının Cahandanvı Men Örkenieti Attı Halıkaralık Gılımi-Praktikalık Konferensiyanın Materialdarı, 24-25 Nisan 2008, Çİmkent, 2007

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Osnovnıye Vzglyadı Hoca Ahmed Yasavi i Ego Posledovateley", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Konferansı, 30 Eylül 2008, TÜrkİstan

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"XIV. Yüzyılda Yazılmış Çağatayca bir Yesevi Eseri: Hoca İshak B. İsmail Ata'nın Hadikatü'l-arifin'i ", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20-21 Şubat 2010, İstanbul

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Hz. Mevlana'da Birlik Düşüncesi", Mevlana'da Aşk ve Birlik Paneli, 22 Aralık 2009, Manİsa, 2009, ss. 1-7

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com