Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Hür Mahmut Yücer
"Şeyh Abdurrahman Nesîb Efendi ve Bazı İlâhileri", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005 , İstanbul, ss. 311-329.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Şeyh Yakub Afvî Efendi ve Şeyh Mehmed Şehâbeddin Efendi’ye Göre Celvetî Erkânı", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005 , İstanbul, ss. 279-311

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Selimiye Tekkesi Şeyhi Ali Behçet Efendi ve Risâle-i Ubeydiye-i Nakşibendiye Adlı Eseri", II. Üsküdar Sempozyumu , 12-14 Mart 2004, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Şeyhülislâm Ebu’s-Suud Efendi ve Dua Mecmuası", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla X. Eyüpsultan Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006, İstanbul, ss. 464-494

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Geç Dönem Bektaşî Kaynaklarında Hurufiliğe Yöneltilen Eleştiriler ve Bunların Bir Değerlendirmesi", Uluslar arası Hacı Bektâş Veli Sempozyumu, Ankara, 2011, ss. 288-307

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Mehmet Nuri Efendi'nin Üsküdar'daki Hizmetlerinin Dini Ve Kültürel Hayata Etkileri2", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 2008, ÜskÜdar, 2009, ss. 77-94

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Harran Okulunun Tasavvuf Düşüncesine Etkileri", “I. Uluslararası Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu”, 2006

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"İbrahim Hakkı’nın Nakşbendiliğe Bakışı", “Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu”, 2007

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Mevlâna’da İnsanlığın Birliği ve Diyalog", “Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu”, 26-28 Ekim 2007

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Hz. Peygamber’in İnsanlarla İlişkileri ve Aile İçi İletişiminde Sevgi", I. Kutlu Doğum Sempozyumu, “Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi”, 21 Nisan 2007

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"İdeal İnsan Modeli (İnsan-ı Kâmil) Hz. Peygamber’in Aile Hayatından Günümüze Yansımalar", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, “Küreselleşen Dünyada Aile”, 18-19 Nisan 2009

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"el-Adl İsminin Varlık Alemi ve İnsan Üzerinde Yansımaları", İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2009

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahiliğin Tasavvufî Boyutu", 1. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Ekim 2004, KIrŞehİr

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Aziz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-I Muhammedî Telâkkisi", Aziz Mahmud Hüdayi Konulu Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Selçuklular Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2005, Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Dr. Abdullah Kartal’ın ‘Çağdaş raştırmalarda Tasavvufun Kavramsal Sorunları: Bir İlmi Kendi Metinleri Bağlamında Anlamak’ Konulu Tebliğiyle İlgili Müzakere Raporu", I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu, 15-16 Haziran 2006, Ankara, 2006

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Erzurum’da Faaliyet Yürüten Halidî Şeyhleri", Türk İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, Erzurum, 2006

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Kültürümüzde Yaşayan Kitaplar Füsûsü’l-Hikem ve Mesnevi Örneği", Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Osmanlılar Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, 21-25 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mevlânâ Düşüncesinde Sûret-Mânâ İlişkisi", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
"Modern Üniversite Eğitiminde Tasavvuf", İslamî İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi - 2, 20-21 Mart 2004, İstanbul, 2005, ss. 1077-186

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
"Cemâlîzâde Tekkesi Şeyhi Seyyid Muhammed Cemâleddin-i Uşşâkî ve Şiiri", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler, (8-10 Mayıs 1998), , İstanbul, 1998, ss. 186-189

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
"Sûfî Mütefekkirlerin “Gayb”a Bakışları", Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II), İstanbul, 2004, ss. 299-306

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
"Tasavvufî Eğitim Metodu Olarak Halvet (Gümüşhânevî Örneği)", 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, 4-6 Kasım 2016, İstanbul, 1 Ar, ss. 1505-1515

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mahmud Esad Erkaya
"Bayramiyye ve Eşrefiyye’de Halvet", ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, 25-26 MAYIS 2016, Ankara, ss. 818-836

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

151 - 175 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com