Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Himmet Konur
"Tasavvuf Terminolojisinin Teşekkül Süreci", İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu Tebliğleri, 15-16 Haziran 2006, Ankara, 2006, ss. 501-508

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mesnevî’ye Göre Manevi Eğitimde Mürşidin Yeri", Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu , 30 Eylül-01 Ekim 2006, İstanbul, 2007, ss. 19-26

Özet | Abstract

Himmet Konur
"XV. Yüzyılda Tire’de Halvetilik", II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu , 17-19 Kasım 2006

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mevlana Ahlak ve Tasavvuf", Mevlana ve İnsan, 8 Haziran 2007 , Ankara, 2008, ss. 33-44

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Bir Ahlak Kitabı Olarak Mesnevi", Mevlana Sempozyumu, 1 Aralık 2007

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Yiğitbaşı Velî’ye Göre Bilgi ve Bilgiyi Elde Etme Metodları", Manisalı Yiğitbaşı Velî Şemseddin Ahmed Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Terbiyevî Problemleri ve Çözüm Yolları", İslamda Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (, ss. 189-210

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Gayr-ı İslamî Cemiyetlerde Yaşayan Ailelerin Problemleri", İslamda Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu, 2, İstanbul, 1996, ss. 225-264

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mutasavvıfların Diğer Dinlere Bakış Açısına Farklı Yaklaşımlar", Türkiye I. İslam Düşüncesi Sempozyumu, 24-27 Ekim, İstanbul, 1996

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Bir Eş Olarak Hz. Muhammed", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Ankara, 1998, ss. 23-39

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Islam And Women", The new outlook on Islam in Europe, 29.05-04.06.1993, The Netherlands

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"The Role of Sufism in the Dialogue Between World Religions", Paper read at the 7th IAMES Congress (State of the Art and New Perspectives in the Middle Eastern Studies, 4-8 October 2000, Freİe Unİversİtät, B

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sufism in the West", Paper read at the First World Congress For Middle Eastern Studies, 8-13 September 2002, Unİversİty of Maİnz,

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"The Dervishes Make a City: The Sufi Way of Civilisation In The Case of Konya", Understanding Globalisation in Turkish Periphery: The Case of Konya, 20-30 March 2006, Salt Lake Cİty, USA.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Cumhuriyet Dönemi Bektaşiliği", The 1st International Symposyum on Bektashism and Alevism, 28-30 Eylül 2005, Isparta, 2005

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Yakın Tarihimizde Mevleviler", Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, 2003

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Yakın Tarihimizde Mevleviler", Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu , 23-24 Mayıs 2003, Konya, 2003

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İbtidā-nāme’ye göre Mevlevi Halifeleri", 3rd International Mevlana Congress, 5-6 Mayıs, 2003, Konya, 2004

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow", The Triumphs and Travails of Authoratian Modernisation in Turkey and Iran, Amsterdam, The Nethe, 19

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Tasavvuf Kitaplarında Yeme-İçme Konusu: Abdullah Bosnavi’nin Lübbü’l-lübb fi beyani’l-ekli ve’ş-şürb adlı Risalesi örneği", I. Uluslararası Abdullah Bosnavi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2013, Sarajevo, 2013

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye", Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, 9-11 Aralık 2011, İstanbul, 2011

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi", Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, 15-16 Aralık 2011, Konya, 2011

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İbn Haldûn Ve Tasavvuf: Şeyh Ve İlgili Diğer Kavramlara Farklı Bir Yaklaşım", Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler: 2. İbn Haldun Sempozyumu, 29-31 May 2009, İstanbul, 2009

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sultan Veled Üzerine Yapılan Çalışmalar", HAKK’A YÜRÜYÜŞÜNÜN 700. YILINDA SULTAN VELED, 11 Aralık 2012 , Konya, 2012

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Kadın Mutasavvıfların Hz. Fahr-i Kainat’a Muhabbet ve Övgüleri: Aişe Binti Yûsuf el-Bâuniyye ed-Dimeşkıyye'nin (v. 922/1516) el-Fethu'l-mübîn fî medhi'l-Emîn Adlı Eseri Örneği", Hz. Mevlana’da Peygamber (sav) Sevgisi, 15 Aralık 2016, Konya, 2016, ss. 28

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

126 - 150 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com