Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Cengiz Gündoğdu
"Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî", Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, ss. 15-38

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Erzurumlu Âşık Sümmanî'nin Şiirlerinde Tasavvufî Neş'e", Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, Erzurum, 2007, ss. 15-32

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Erzurumlu Âşık Sümmanî'nin Şiirlerinde Tasavvufî Neş'e", Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, Erzurum, 2006, ss. 15-32.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
"Tasavvuf Metodlojisinin Oluşumundaki Bazı Önemli Etkenler", İslamî İlimlerde Metodoloji-2, İstanbul, 2005, ss. 1128-1136

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Veysel Karanî'nin Tasavvufî Şahsiyeti ve İslam Tasavvufu İçindeki Yeri", Veysel Karanî Sempozyumu, Sİİrt, 1985

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Din Bilimleri Araştırmalarında Din Bilimleri Bilgi İletim Merkezine Duyulan İhtiyaç", Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, Samsun, 1989

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Tasavvufî Gelenekte Sevginin Yeri ve İnsan Sevgisinin Önemi", İnsan Sevgisi, Ankara, 2008, ss. 74-83

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Tasavvufta Metodoloji Problemleri", İslamî İlimlerde Metodoloji-2, İstanbul, 2005, ss. 114-119

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Değerler Eğitimi Açısından İbadetler (Namaz-Hac Örneği)", Değerler Eğitimi Sempozyumu "Sosyal ve Kuramsal Yönleriyle Değerler Eğitimi", EskİŞehİr, ss. 237

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"Hâlidiliğin Van ve Çevresinde Tanınıp Yayılması", Uluslar Arası Halid-i Bağdadi Sempozyumu, 2009

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"İbrahim Hakkı'nın Cilâü'l-Kulûb Adlı Eserinde Allah'a Vâsıl Olmanın On Esası", Tüm Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu, 2011

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"Barış Elçisi Mevlana ve Kuantum ", III. Uluslar arası Mesnevi Sempozyumu: Barış ve Dostluk Elçisi Olarak Mevlana , 13-15 EKİM 2014, Urumİye, İRAN, ss. 1337-1357

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"Gümüşhanevi'nin Camiü'l-Usul'ünde Ricalü'l-Gayb Meselesi", I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu, 03-05- Ekim 2013, GÜmÜŞhane, 2014, ss. 341-351

Özet | Abstract

Güldane GÜNDÜZÖZ
"Sembolizm ve Mitoloji Bağlamında Tasavvuf Kültüründe Hırka, Alem ve Seccade", TLÇK

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar", İslamî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 14-15 Haziran 2006, Ankara, 2006, ss. 521-536

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum, 2008, ss. 573-588

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri", Türk Dünyasında İslamî İlimlerin Yeri, 26-27 Nisan 2012, Kazakİstan/TÜrkİstan, 2012, ss. 91-110

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"İsmail Hakkı Toprak'ın Bazı Tasavvufî Görüşleri", İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, 04 Ekim 2009, Sİvas

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Halid Bağdadî'nin Abdullah Mekkî Vasıtasıyla Anadolu Tasavvuf Hayatına Etkileri", Uluslar Arası I. Mevlana Halid-i Bağdadî Sempozyumu, 11-13.06.2010, Ankara, 2012, ss. 409-417

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Osman Hulusi Ateş'in Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 18.06.2010, Darende, 2010

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mustafa Hâki ve İhramcızâde İsmail Hakkı Hakkında Yayımlanmamış Bazı Notlar", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 24.06.2011, Darende, 2011

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Tasavvufî Tecrübelerin Mahremiyeti", Din, Gelenek ve Ahlâk Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu, 2015

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Ahmed Hamdi Akseki’nin Sufilerin Ruh Anlayışları Hakkındaki Araştırmaları", Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 8-9

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mehmed Emin Tokadî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Şahsiyeti", Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, Tokat

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Tokatlı Mustafa Haki’nin Oğlu Mehmet Bahattin’in Tasavvuf ve Sûfilere Bakışı", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 09 Haziran 2012, Bursa

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com