Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ali Tenik
"Kelime-i Câmia'/Kuşatıcı Logos Bağlamında Sufizmde İnsan", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan 2013, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Hayat-i Harrani'nin Tasavvuf Anlayışı", Hayat-i Harrani, 07. 05. 2013, Harran/ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Ali Tenik
"TASAVVUF TERBİYE/EĞİTİM SÜRECİNDE NÛH VE GEMİ METAFORU", Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013, Şİrnak, 2013

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Şabaniyye Kolunun Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi’nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri", II. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2014, Kastamonu, 2014

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufun Ön Gördüğü İdeal İnsan Tipi", VIII.Kutlu Doğum Sempozyumu, 16-17 Nisan 2014, ŞanlIurfa, 2014

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Perspektifte Kur'ân'da Zikredilen Şahsiyetlerin Allah'a Olan Samimiyetleri: Habibü'n-Neccâr Örneği", Habibü'n-Neccâr Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2014, Hatay, 2014

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Otizm ve İnsan Sevgisi", Otizm ve İnsan sevgisi, 9 Nisan 2014, ŞanlIurfa, 2014

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf Perspektifinde Nesnedeki Sanat ve Estetik Algısı", İslam ve Sanat, 7-8-9 Kasım 2014, Antalya

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Edep Pencereside Varlığın Hukuku", IX. Kutlu Doğum Sempozyomu, 20-21 Nisan 2015, ŞanlIurfa, 20-2

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü", I.Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, ŞanlIurfa, 2016, ss. 16

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Kesretten Vahdete", Şanlıurfa X. Uluslararası Kutlu Doğum Smpozyumu, 21 Nisan 2016, ŞanlIurfa, 2016

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Kur'ân Perspektifinde Hz. Eyyûb Sabrının Tasavvufî Analizi", II. Uluslararası Hz. Eyyûb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, ŞanlIurfa, 2016

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Mutasavvıfların Kur’ânî Kavramlara Getirdiği Yorumlar Ve Alan Dışının Yarattığı Algı ", ULUSLARARASI YANLIŞ ALGILAR ve DOĞRU İSLÂM SEMPOZYUM, 28-30 Ekim 2016, ŞanlIurfa, Ekim, ss. 588-613

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Teşkilât Ahîliğin Urfa'daki Tarihî Seyri ve Etkileri", II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, 10-12 Mart 2017, ŞanlIurfa, 2017, ss. 21

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Hayât b. Kays el-Harrânî Döneminde Tasavvuf ve el-Harrânî'nin Tasavvuf Anlayışı", I.Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran, 5, 6, 7 Mayıs 2017, ŞanlIurfa, 2017

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İNSAN AKLININ YARATILIŞ ALGISINDAN ALLAH’IN YARATMA HAKİKATİNE BİR YAKLAŞIM An Approach Through the Human Mind Creation Perception Towards Allah’s Creation Haqiqa", THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF CREATION IN THE LIGHT OF SCIENCES 30TH NOVEMBER – 2ND DECEMBER 2017 HARRAN UNIVERSITY, SANLIURFA-TURKEY, 30 Kasım-02 Aralık 2017, ŞanlIurfa, 01.1, ss. 24

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Hayât B. Kays El-Harrânî’nın Döneminde Tasavvuf Ve Harrânî’nin Tasavvufî Kişili", I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2017, ŞanlIurfa, 2017, ss. 636-646

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Teşkilat Ahîliğin Urfa’daki Tarihî Seyri Ve Etkileri", II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa: “Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa Sempozyumu”, 10-12 Mart 2017, ŞanlIurfa, 2017, ss. 305-325

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Milli Mücadele Yıllarında Urfa'da Tasavvuf ve Tarîkatlar", III.Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 06-08 Nisan 2018, ŞanlIurfa, 2018

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf ve Tarîkatlarda Mûsikî: Şanlıurfa Tasavvuf Mûsikîsi Örneği", Uluslararası geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik sempozyumu, 15-18 Kasım 2018 Şanlıurf, ŞanlIurfa, 16 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ahmed Kuddûsî'nin Tasavvuf ve Tarîkat Anlayışı", Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu, 23-24 Kasım 2018, KahramanmaraŞ, 23 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Kuddûsî'de İnsan/Sâlik Eğitimi", Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu, 23-24 Kasım 2018, KahramanmaraŞ, 23 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"HZ. PEYGAMBERİN HAYATINI ŞİAR EDİNEN TASAVVUFUN GENÇ İNSANI: FETÂ", I. Şanlıurfa Uluslararası Mevild-i Nebevi Sempozyumu, 19 Kasım 2018, ŞanlIurfa, 19 K

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu , 7-9 Mayıs 2004, İstanbul, 2004, ss. 278-293

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, ss. 314-321

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

51 - 75 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com