Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Reşat Öngören
"Ebussuut Efendi’nin Tasavvufî Yönü", Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1997, Ankara, 1998, ss. 290-303

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemşeddin Marmaravî'de Aşk ve Muhabbet ", Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemşeddin Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008 , Manİsa, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Sofyalı Bâlî Efendi'nin Manzume-i Varidatında Tasavvufî Unsurlar ", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya/Bulgarİstan, 2006, ss. 12

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Hatiplik-Vâizlik Hizmetleri Ve En-Nâsâyıh Ve’l-Mevâiz Adlı Eseri", Uluslararası Aziz Mahmud Hidayi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, ss. 101-113.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’de Ahlâkî Değerler", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevihaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005, Manİsa, 2006, ss. 155-180.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nde Hint Şârihleri", 2007 Mevlânâ Celâlleddîn Rûmî, 800. Doğum Yılı, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007, İstanbul/Konya, 2007, ss. 991-1012.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Hazret-i Mevlâna’nın Eserlerinde Erdemler ve Karakter Gelişim Eğitimi: Hikmet Erdemi", 3. ULUSLARARASI EĞİTİMDE KALİTE KONGRESİ, 2-4 Aralık 2011, Konya, 3, ss. 57-69

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları", PANEL, MEVLANA ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK KULLANIMININ ÖNEMİ,SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 13 Aralık 2010, Konya

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Buhâra'dan Bursa'ya Kübrevî Geleneği", Emir Sultan Sempozyumu, 5 Mayıs 2012, Bursa, 2012, ss. 73-80

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Manisa Etnografya Müzesindeki Tekke Malzemeleri, (Prof. Dr. Mehmet Demirci ile birlikte sunuldu)", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevihâneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005, Manİsa

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Kübrevîliğin Orta Asya ve Anadolu'daki Mâcerâsı Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Kemâleddîn Hüseyin Hârezmî ve Yarım Kalmış Farsça Bir Mesnevî Şerhi ", Uluslararası Mevlânâ ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, 9-10 Ekim 2010, Manİsa

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Seyyid Burhâneddîn'in Mürşidi Bahâeddîn Veled'in Kübrevîliği Üzerine", Uluslararası Seyyid Burhâneddîn Tirmizî Sempozyumu, 30 Eylül-2 Ekim 2011, Kayserİ

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Konevî'nin Harezm'e Uzanan Kolu: Kemâleddîn Hüseyin Hârezmî'nin Mesnevî Şerhinde Sadreddîn Konevî'nin Etkisi", II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011, Konya

Özet | Abstract

SÜleyman Uludağ
"Başlangıçtan Günümüze Tasavvufta Usul Meselesi", İslamî İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi - 2, 20-21 Mart 2004, İstanbul, 2005, ss. 1041-1076

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
"Başlangıçtan Günümüze Tasavvufta Usul Meselesi", İslamî İlimlerde Metodoloji-2, İstanbul, 2005, ss. 1041-1076

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"İlk Dönem Müellif Sufilerinden Kelabazi'nin Oruç'la İlgili Yorumları", Uluslararası Ramazan ve Oruç Sempozyumu, 13-15 Temmuz 2012

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu", II. Uluslarası Sadrettin Konevi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011 Konya Turke

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler ", Uluslarası Ahilik Sempozyumu-Kalite Merkezli Yaşam, 20-22 Eylül 2011, Kayseri, 2011

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Şeyh İsa ve İbn İsa’nın Tasavvufî Görüşleri", Muhteşem Yüzyılda Akhisarlı Şeyh İsa, 28 Mayıs 2011

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Tasavvuf'da İncitmeme Prensibi ve Alvarı Efe Hazretlerinin Bazı Şiirlerinde İncitmemenin Önemi", Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Mevlana'nın Düşüncesinde Edep", Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007, ss. 291-296

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Şabaniyye'nin Önemli Bir Temsilcisi Nasuhi Efendi'nin Rıza ve Teslimiyetle İlgili Görüşleri", Uluslarararsı Kastamonu'nun Manevi Mimarları ve Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2014, Kastamonu

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Habibi Neccar'da Tebliğ ve Cennete Davet", Her Yönüyle Habibi Neccar, 24.05.2014, Antakya, 2014

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Osmanlı'nın Son Döneminde Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin ve Kelami Dergahı Şeyhi Es'ad Erbili'nin Duaya Yükledikleri Anlam", Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Dempozyumu, 03-05 Ekim 2013, GÜmÜŞhane

Özet | Abstract

276 - 300 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com