Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Osman Türer
"Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarîkatlar", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, 20-21 Ekim 2000

Özet | Abstract

Osman Türer
"Velînin Nebîden Üstünlüğü Meselesi Etrafındaki Tartışmalar ve İbn Arabî’nin Bu Konudaki Düşüncesi", Uluslararası Davud el-Kayserî Sempozyumu, 24-26 Ekim 1997, Ankara, 1998, ss. 301-311

Özet | Abstract

Osman Türer
"Yunus Emre’de Barış ve Mutluluk", Uluslar Arası Yûnus Emre Sempozyumu, 7-10 Ekim 1991, Ankara, 1995

Özet | Abstract

Osman Türer
"Les Caractéristiques Originalles de la Pensée du Malâmat et les Transformations de Cette Pensée Avec le Temps, traduit du turc par NathalieClayer", Mélamis-Bayrâmis Etudes sur trois mouvements mystiques musulmans, réeunies par Nathalie Clayer, İstanbul, 1998, ss. 67-85

Özet | Abstract

Osman Türer
"Türk Dünyasında İslâm’ın Yerleşmesi ve Muhafazasında Sûfî Tarîkatlar ve Yesevî’nin Rolü", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayserİ, 1993

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"AB Sürecinde Türkiye’de Dini Sosyal Hizmetlerin Önemi-Türkiye-Almanya örneği", I.Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, KIzIlcahamam, 2007, ss. 535-539

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Hz. Peygamberin Işığı Altında Din Görevlilerinin Niteliklerine İrfani Bir Bakış", I.İslan Alimleri Kongresi, 26.02.2011, Hamburg, 2012, ss. 105-114

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"İnsanın Allah’ın Halifesi Olduğu Düşüncesine Sufi Bir Yorum-N. Daye Örneği- (Müzakere)", Kutlu Doğum Sempozyumu, Konya, 2013

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlak Düşüncesinde Tasavvufi İzler", Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 8-9

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
" Tasavvuf Geleneğinde Mürşidin İnsan Yetiştirmedeki Rolü“, K.Doğum Haftası, Erzurum 2014 (Tebliğ)"

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Sufi-Alim Edip Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak", 26-28 Mayıs, EskİŞehİr, 2014

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"The Shortest Way to God: Love (especially in Jalaladdin al-Rumi)", Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, 18-19 Nisan 2008, GÖttİngen

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Tarikat Gülleri ve Sembolik Anlamları", 1. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta, ss. 131-136

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Seyyid Ahmed Çapakçûrî (1830-1921)", Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006, BİngÖl, ss. 125-136

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı", IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf", Uluslararası Muhammed Zâhid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, DÜzce

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Yoldaki Dikenleri Sökmek": Mevlana ve Gençlik", Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Mesnevî'de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları", Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, 15-16 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri", Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Şeyhler ve Hediye", Uluslar arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 16-17 Kasım 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Temelleri İznik’te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: Eşrefiye", Uluslararası İznik Sempozyumu, 5-7 Eylül 2005, İznİk

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre “Libâs” Kavramı", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu , 20-22 Mayıs 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Osmanlı'da Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, İstanbul

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında Metod", İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes’elesi II, İstanbul, 2005, ss. 1121-1127

Özet | Abstract

251 - 275 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com