Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Necdet Tosun
"Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü ve Alvarlı Efe Hazretleri", Uluslararası Hace Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu Bildiriler, 25-26 Nisan 2013, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Nakşbendilik ve Yeseviliğin Mukayesesi", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2 Haziran 2012, Malatya-Darende, 2013, ss. 29-42

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yunus Emre'de Ahmed Yesevi'nin Tesiri", Yunus Emre (Bildiriler ve Makalaler), 2013, EskİŞehİr, 2014, ss. 127-147

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi", Uluslararası Maturidilik: Dünü, Bugünü ve Yarını, 4-6 Mayıs 2015, TÜrkİstan, 2015, ss. 1-10

Özet | Abstract

Osman Demir
"Ricalü'lgayb İnancı ve Toplum Hayatına Yansımaları", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-VI: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II, İstanbul, 2004, ss. 155-166

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi ", ULUSLARARASI ÂŞIK SÜMMANİ VE ÂŞIKLIK GELENEĞİ SEMPOZYUMU, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, ANKARA, 2012, ss. 339-354

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Karadayı
"Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı", ERZURUM İSPİRLİ KADIZÂDE MEHMET ÂRİF EFENDİ VE ÖMER EFENDİ SEMPOZYUMU, 2-4 Mayıs 2014, Erzurum, 2014, ss. 675-698

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Karadayı
"ALVARLI MUHAMMED LUTFİ EFENDİ’NİN ŞİİRLERİNDE BÂDE SEMBOLİZMİ", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (ALvarlı Efe) Sempozyumu, 25-27 Nisan 2013, Erzurum, 2013, ss. 683-697

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"ERZURUMLU EMRAH’IN ŞİİRLERİNDEKİ TASAVVUFÎ MOTİFLER", Öğrenci Sempozyumu "Dünden Bugüne Erzururm", 08-10 Mayıs 2013, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE TA'LİM EDİLEN BİR DEĞER OLARAK AŞK -Erzurumlu Emrah-Tokatlı Nuri Örneği-", İnsani Değerlerin Yeniden İnşası, 19-21 Haziran 2014, Erzurum, ss. 269-283

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"Trabzonlu Âşık Baba Salim ve Şiirlerindeki Ahlak Vurgusu ", Geçmişten Geleceğe I. Uluslararası Trabzonda Dini Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Trabzon, 2016, ss. 841-855

Özet | Abstract

Osman Türer
"Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tasavvufî Görüşleri", Erzurumlu İbrahîm Hakkı Sempozyumu, Sİİrt, 1983

Özet | Abstract

Osman Türer
"Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Araştırmalarda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları", Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu 1, 27-30 Haziran 1989, Samsun, 1989, ss. 321-327

Özet | Abstract

Osman Türer
"Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü", Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu, 13-14 Kasım 1991, İstanbul, 1991

Özet | Abstract

Osman Türer
"Ahmed Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî’nin Şerîat, Tarîkat ve Tasavvuf Anlayışı", Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî Sempozyumu, İstanbul, 1992, ss. 73-88

Özet | Abstract

Osman Türer
"Orta Asya’da İslâm’ın Muhafazasında Tarîkatların Rolü", Ahmed Yesevî Sempozyumu, 1-2 Mayıs 1993, İstanbul, 1993

Özet | Abstract

Osman Türer
"Bir Eğitim Müessesesi Olarak Tasavvuf", İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu 1, 15-17 Ekim 1993, Urfa, 1994, ss. 287-293

Özet | Abstract

Osman Türer
"Barış ve Kardeşliğin Tesisinde Tasavvufî Terbiyenin Önemi", Kur’ân Işığında Barış ve Kardeşlik Sempozyumu, 21-22 Eylül 1996, Ankara

Özet | Abstract

Osman Türer
"Ahmed Avnî Konuk’un Şairlik Yönü", Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk Anma Toplantısı, 31 Mart 2008

Özet | Abstract

Osman Türer
"Erzurum’lu Sûfî Şair Osman Kemâlî Efendi ve İnsan Telakkîsi", Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, Erzurum, 2007

Özet | Abstract

Osman Türer
"Yoksullukla Mücadelede Tasavvuf Kültürünün Önemi", Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, 01-03 Şubat 2008

Özet | Abstract

Osman Türer
"Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Çift Kutuplu Yapısı ve Kemâlin Ölçüsü", Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Osman Türer
"Hoca Ahmed Yesevî’nin Türk Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi", Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs- 1 Haziran 2007, Isparta, ss. 59-63

Özet | Abstract

Osman Türer
"İslâm Tasavvufunun Ortaçağ Avrupa’sındaki İzleri ve Tesirleri", XI. Ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa, 24-26 Kasım 2006, 2006, ss. 357-365

Özet | Abstract

Osman Türer
"Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Bir Şirinin Varlık ve İnsan Felsefesi Açısından Tahlîli", Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

226 - 250 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com