Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ahmet Vural
"Seyyid Ali Harpûdî ve Risâle-i Beyân-ı Tarîk-i Nakşibendî Adlı Eseri - Tahlil ve Terceme-", Uluslararası Harput'a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015, ElazIĞ, 2016, ss. 125

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Güldane GÜNDÜZÖZ
"Sembolizm ve Mitoloji Bağlamında Tasavvuf Kültüründe Hırka, Alem ve Seccade", TLÇK

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Selimiye Tekkesi Şeyhi Ali Behçet Efendi ve Risâle-i Ubeydiye-i Nakşibendiye Adlı Eseri", II. Üsküdar Sempozyumu , 12-14 Mart 2004, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Selçuklular Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2005, Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Osman Demir
"Ricalü'lgayb İnancı ve Toplum Hayatına Yansımaları", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-VI: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II, İstanbul, 2004, ss. 155-166

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
"Reb’-i Reşîdî Hankâhında İki Ârif: Dâvûd-i Kayserî ve Abdürrezzâk-ı Kâşânî", Ulusalararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, 2015, İznİk-Bursa, 2015

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî", Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, ss. 15-38

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Karadayı
"Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı", ERZURUM İSPİRLİ KADIZÂDE MEHMET ÂRİF EFENDİ VE ÖMER EFENDİ SEMPOZYUMU, 2-4 Mayıs 2014, Erzurum, 2014, ss. 675-698

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Otizm ve İnsan Sevgisi", Otizm ve İnsan sevgisi, 9 Nisan 2014, ŞanlIurfa, 2014

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Osnovnıye Vzglyadı Hoca Ahmed Yasavi i Ego Posledovateley", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Konferansı, 30 Eylül 2008, TÜrkİstan

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Osmanlılar Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, 21-25 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Osmanlı'nın Son Döneminde Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin ve Kelami Dergahı Şeyhi Es'ad Erbili'nin Duaya Yükledikleri Anlam", Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Dempozyumu, 03-05 Ekim 2013, GÜmÜŞhane

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Osmanlı'da Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Osman Hulusi Ateş'in Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 18.06.2010, Darende, 2010

Özet | Abstract

Osman Türer
"Orta Asya’da İslâm’ın Muhafazasında Tarîkatların Rolü", Ahmed Yesevî Sempozyumu, 1-2 Mayıs 1993, İstanbul, 1993

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Orta Asya ve Kırgızistan Tarihinde Yaygın Bir Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Tasavvuf", Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din, 21-22 Mayıs 2007 , BİŞkek

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Nurettin Topçu’nun Gözüyle Mevlana", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Niyazî-i Mısrî’nin Tasavvuf Anlayışı", I. Uluslararası Malatyalı Niyazî-i Mısrî Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2003, Malatya

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Nasuhi Efendi'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, 2016, Kastamonu, 2016

Özet | Abstract

Halim Gül
"NAKŞÎ-HALİDÎ ŞEYHİ AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVΒNİN ŞEYH/MÜRŞİD ANLAYIŞI", I. Uluslararası Ahmed Ziyauddîn Gümüşhanevî Sempozyumu, 3-4 Ekim 2013

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Nakşbendilik ve Yeseviliğin Mukayesesi", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 2 Haziran 2012, Malatya-Darende, 2013, ss. 29-42

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Nâbî'de Tasavvufî Düşünce", Şâir Nâbî Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Mutasavvıfların Kur’ânî Kavramlara Getirdiği Yorumlar Ve Alan Dışının Yarattığı Algı ", ULUSLARARASI YANLIŞ ALGILAR ve DOĞRU İSLÂM SEMPOZYUM, 28-30 Ekim 2016, ŞanlIurfa, Ekim, ss. 588-613

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mutasavvıfların Diğer Dinlere Bakış Açısına Farklı Yaklaşımlar", Türkiye I. İslam Düşüncesi Sempozyumu, 24-27 Ekim, İstanbul, 1996

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mustafa Hâki ve İhramcızâde İsmail Hakkı Hakkında Yayımlanmamış Bazı Notlar", Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 24.06.2011, Darende, 2011

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com