Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Cengiz Gündoğdu
"XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu , 7-9 Mayıs 2004, İstanbul, 2004, ss. 278-293

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
"XV. Yüzyılda Tire’de Halvetilik", II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu , 17-19 Kasım 2006

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"XIV. Yüzyılda Yazılmış Çağatayca bir Yesevi Eseri: Hoca İshak B. İsmail Ata'nın Hadikatü'l-arifin'i ", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20-21 Şubat 2010, İstanbul

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Veysel Karanî'nin Tasavvufî Şahsiyeti ve İslam Tasavvufu İçindeki Yeri", Veysel Karanî Sempozyumu, Sİİrt, 1985

Özet | Abstract

Osman Türer
"Velînin Nebîden Üstünlüğü Meselesi Etrafındaki Tartışmalar ve İbn Arabî’nin Bu Konudaki Düşüncesi", Uluslararası Davud el-Kayserî Sempozyumu, 24-26 Ekim 1997, Ankara, 1998, ss. 301-311

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Vâhib-i Ümmî Dîvânı'nda Bilgi ve Sevgi", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008, Antalya, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı", IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Ünlü Batman'lı Âlim Şeyh Fahrettin'in Tasavvufî Görüşleri", I. Uluslar Arası Batman Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Nisan 2008, Batman

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Urfa Kültür ve Medeniyet Tarihinde Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü", I.Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, ŞanlIurfa, 2016, ss. 16

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anbilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri", Türk Dünyasında İslamî İlimlerin Yeri, 26-27 Nisan 2012, Kazakİstan/TÜrkİstan, 2012, ss. 91-110

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, İstanbul

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Türk Tasavvuf Kültüründe Gül Sembolü Üzerine Bazı Düşünceler", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005 , Isparta, 2005, ss. 113-120

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Türk Mutasavvıfı İbrahim Gülşenî'nin Tarîkatı ve Diyarbakır'a Yansımaları", Uluslar Arası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır Sempozyumu, 2008, DİyarbakIr, 2008

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Hakîkat-ı Muhammediyye Anlayışı: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, 7-8 Mart 2009, Sakarya, 2009

Özet | Abstract

Osman Türer
"Türk Dünyasında İslâm’ın Yerleşmesi ve Muhafazasında Sûfî Tarîkatlar ve Yesevî’nin Rolü", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayserİ, 1993

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Türk Cumhuriyetlerinde Tasavvuf Tezahürleri ", Uluslararası Türk Dünyası Kurultayı, Nisan 2006, İzmİr

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Tüketim Çıkmazında İnsan ve Tasavvuf", 3. Bursa Tasavvuf Sempozyumu, Ekim-2004, Bursa, 2004, ss. 67-87

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"Trabzonlu Âşık Baba Salim ve Şiirlerindeki Ahlak Vurgusu ", Geçmişten Geleceğe I. Uluslararası Trabzonda Dini Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Trabzon, 2016, ss. 841-855

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Tokatlı Mustafa Haki’nin Oğlu Mehmet Bahattin’in Tasavvuf ve Sûfilere Bakışı", Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, 09 Haziran 2012, Bursa

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Timur ve Timurlular’ın Tasavvuf Ehli İle Münâsebetleri", Uluslararası Timur ve Mirası Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"The Shortest Way to God: Love (especially in Jalaladdin al-Rumi)", Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, 18-19 Nisan 2008, GÖttİngen

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"The Role of Sufism in the Dialogue Between World Religions", Paper read at the 7th IAMES Congress (State of the Art and New Perspectives in the Middle Eastern Studies, 4-8 October 2000, Freİe Unİversİtät, B

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"The Dervishes Make a City: The Sufi Way of Civilisation In The Case of Konya", Understanding Globalisation in Turkish Periphery: The Case of Konya, 20-30 March 2006, Salt Lake Cİty, USA.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Temelleri İznik’te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: Eşrefiye", Uluslararası İznik Sempozyumu, 5-7 Eylül 2005, İznİk

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasvvufî perspektifte Birlikte Yaşama anlayışı", II. Kutlu Doğum Sempozyumu, İsl3am Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi, 19-20 Nisan 2008, ŞanlIurfa, 2008, ss. 213-226

Özet | Abstract

51 - 75 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com