Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Osman Türer
"Ahmed Avnî Konuk’un Şairlik Yönü", Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk Anma Toplantısı, 31 Mart 2008

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhinde İbn Arabî", Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nde Hint Şârihleri", 2007 Mevlânâ Celâlleddîn Rûmî, 800. Doğum Yılı, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007, İstanbul/Konya, 2007, ss. 991-1012.

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Ahilik Yaren İlişkisi ve Simav’da Yâren Geleneği", I. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 , KIrŞehİr, 2008

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler ", Uluslarası Ahilik Sempozyumu-Kalite Merkezli Yaşam, 20-22 Eylül 2011, Kayseri, 2011

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Ahiliğin Tasavvufî Boyutu", 1. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Ekim 2004, KIrŞehİr

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"AB Sürecinde Türkiye’de Dini Sosyal Hizmetlerin Önemi-Türkiye-Almanya örneği", I.Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, KIzIlcahamam, 2007, ss. 535-539

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"19. Yüzyılda Çorum’da Tasavvufi Hayat", Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, 2004, Çorum, 2006, ss. 291-297

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar", İslamî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 14-15 Haziran 2006, Ankara, 2006, ss. 521-536

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Murat Özel
"‘Meşreben Şazeli, Tarikaten Nakşi’ Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Şazeliyye Tarikatı", 1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2014, ss. 159-175

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"“Nefis ile Ruh Destanı”ndan Hareketle Âşık Sümmani’nin Şiirlerinde Nefs-Ruh Mücadelesi ", ULUSLARARASI ÂŞIK SÜMMANİ VE ÂŞIKLIK GELENEĞİ SEMPOZYUMU, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, ANKARA, 2012, ss. 339-354

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
" Tasavvuf Geleneğinde Mürşidin İnsan Yetiştirmedeki Rolü“, K.Doğum Haftası, Erzurum 2014 (Tebliğ)"

Özet | Abstract

301 - 325 Arası (Toplam 312)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com