Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Abdurrahim Alkış
"Reb’-i Reşîdî Hankâhında İki Ârif: Dâvûd-i Kayserî ve Abdürrezzâk-ı Kâşânî", Ulusalararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, 2015, İznİk-Bursa, 2015

Özet | Abstract

Osman Demir
"Ricalü'lgayb İnancı ve Toplum Hayatına Yansımaları", Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-VI: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II, İstanbul, 2004, ss. 155-166

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Selçuklular Döneminde Sivas’ın Tasavvufî Kültür Yapısı", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2005, Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Selimiye Tekkesi Şeyhi Ali Behçet Efendi ve Risâle-i Ubeydiye-i Nakşibendiye Adlı Eseri", II. Üsküdar Sempozyumu , 12-14 Mart 2004, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Ahmet Vural
"Seyyid Ali Harpûdî ve Risâle-i Beyân-ı Tarîk-i Nakşibendî Adlı Eseri - Tahlil ve Terceme-", Uluslararası Harput'a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2015, ElazIĞ, 2016, ss. 125

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Gökbulut
"Seyyid Burhâneddîn'in Mürşidi Bahâeddîn Veled'in Kübrevîliği Üzerine", Uluslararası Seyyid Burhâneddîn Tirmizî Sempozyumu, 30 Eylül-2 Ekim 2011, Kayserİ

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Seyyid Nesimî", I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlı'ya Diyarbakır Sempozyumu, 2004, DİyarbakIr, 2004

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Seyyid Nesîmi'de Tasavvuf Anlayışı", I. Uluslararası Seyyid Nesîmi Sempozyumu, 2005, Ankara, 2005

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Siirt'te Tasavvuf Kültürü", Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-21 Eylül 2006, Sİİrt

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Sofyalı Bâlî Efendi'de İnsanla İlgili Üç Temel Kavram: Fıtrat, Saâdet ve Şakâvet", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya / Bulgarİstan, 2006, ss. 9

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Sofyalı Bâlî Efendi'nin Manzume-i Varidatında Tasavvufî Unsurlar ", Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya/Bulgarİstan, 2006, ss. 12

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri", Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Sosyal Hizmetlerde Din Görevlilerinin Yeri", I. Doğu Anadolu Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2005, Tatvan

Özet | Abstract

Osman Türer
"Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarîkatlar", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, 20-21 Ekim 2000

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
"Sûfî Mütefekkirlerin “Gayb”a Bakışları", Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II), İstanbul, 2004, ss. 299-306

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey’s National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow", The Triumphs and Travails of Authoratian Modernisation in Turkey and Iran, Amsterdam, The Nethe, 19

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Sufi Understanding of Human in the Case of Niyazî-i Mısrî", IX. International Symposium of Sufism, 24-27 May 2002, Bellevue,

Özet | Abstract

Ahmet Murat Özel
"Sufi ve Şiir", 4. İstanbul Edebiyat Festivali 2012, Edebiyat ve Tasavvuf, Panel Sunuları ve Tebliğler Kitabı, İstanbul, 2012

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Sufi-Alim Edip Devlet Adamı Sinan Paşa’da Tasavvuf ve Ahlak", 26-28 Mayıs, EskİŞehİr, 2014

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sufism in the West", Paper read at the First World Congress For Middle Eastern Studies, 8-13 September 2002, Unİversİty of Maİnz,

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sultan Veled Üzerine Yapılan Çalışmalar", HAKK’A YÜRÜYÜŞÜNÜN 700. YILINDA SULTAN VELED, 11 Aralık 2012 , Konya, 2012

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Süleyman Türkmanî'nin Hayatından Kesitler", II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 2006, KIrŞehİr, 13

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Sünnetin Bağlayıcılığı", Kutlu Doğum , 24. 04. 2001, MuŞ

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
"Sünni Mutasavvvıflarda Hz. Ali ve ehl-i beyt algısı: Eşrefoğlu Rûmî örneği", Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, 03-05 Ekim 2013, BİngÖl, 2014, ss. 71-76

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Murat Özel
"Sırlı Bir Âlim: Hasan Basri Çantay ve Tasavvufi Dünyası ", Hasan Basri Çantay Sempozyumu, 19-21 Eylül 2014

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 302)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com