Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Necdet Tosun
"Matüridiyye ve Tasavvuf İlişkisi", Uluslararası Maturidilik: Dünü, Bugünü ve Yarını, 4-6 Mayıs 2015, TÜrkİstan, 2015, ss. 1-10

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Maulana Jalaluddin Rumi and Sema", Mevlana’nın 800. Doğum Yıldönümü Kutlamaları, 9 Ekim 2007 , Yenİ Delhİ

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Mawlana Jalaladdin Rumi’s Human Understanding and the Place of Man in the Cosmic World", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın-Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, 8-9 Aralık 2005, LefkoŞe

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mehmed Emin Tokadî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Şahsiyeti", Tokat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012, Tokat

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Mehmet Nuri Efendi'nin Üsküdar'daki Hizmetlerinin Dini Ve Kültürel Hayata Etkileri2", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 2008, ÜskÜdar, 2009, ss. 77-94

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Meraşîzâde Ahmed Kuddûsî'nin XIX. yüzyıl Osmanlı Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi", Uluslararası Osmanlılar Döneminde Maraş Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, KahramanmaraŞ, 2012

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Mayıs-2006, Çanakkale, 2006, ss. 251-260

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Mesnevî'de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları", Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, 15-16 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mesnevî’ye Göre Manevi Eğitimde Mürşidin Yeri", Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu , 30 Eylül-01 Ekim 2006, İstanbul, 2007, ss. 19-26

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mevlana Ahlak ve Tasavvuf", Mevlana ve İnsan, 8 Haziran 2007 , Ankara, 2008, ss. 33-44

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’de Ahlâkî Değerler", Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevihaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005, Manİsa, 2006, ss. 155-180.

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Orta Asya’daki Tesirleri", Orta Aziya Cene Kazakstan Halıktarı Ruhani Kündılıktarının Cahandanvı Men Örkenieti Attı Halıkaralık Gılımi-Praktikalık Konferensiyanın Materialdarı, 24-25 Nisan 2008, Çİmkent, 2007

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mevlânâ Düşüncesinde Sûret-Mânâ İlişkisi", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007

Özet | Abstract

Osman Türer
"Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Çift Kutuplu Yapısı ve Kemâlin Ölçüsü", Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
"Mevlana Hâlid’in Dîvân’ında Muhammedî Aşk", Uluslar arası Mevlânâ Hâlid Sempozyumu, 2010, Van, 2010

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Mevlânâ ve Mevlevîliğin Nakşbendî Kültüründeki İzleri", Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Mevlana'nın Düşüncesinde Edep", Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007, ss. 291-296

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halim Gül
"Mevlanâ'nın Mesnevî'de Bir Ayete Getirdiği İşârî Yorum (Bakara 260. Ayet)", Uluslararası Mevlanâ ve Mevlevilik Sempozyumu, 26-28-Ekim 2007, Urfa, 2007

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Mevlânâ'nın Mutasavvıf Şâirlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örneği", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyomu , 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa, 2007

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Mevlâna'ya Göre Aile", Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Mevlâna’da İnsanlığın Birliği ve Diyalog", “Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu”, 26-28 Ekim 2007

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Mevlânâ’nın 20. Yüzyıl Türk Fikir ve Sanat Adamlarına Etkisi: Yahya Kemal Örneği ", Uluslarararsı Mevlânâ Sempozyumu, Mayıs 2007, İstanbul

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Mevlana’nın Kadına Bakışı", Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, Aralık 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Mevlevî Âdâb ve Erkânı Kaynakları", PANEL, MEVLANA ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK KULLANIMININ ÖNEMİ,SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, 13 Aralık 2010, Konya

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri", Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri, 19-21 Aralık 2001, Manİsa, 2002, ss. 221-230

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 302)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com