Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TEBLİĞ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ramazan Muslu
"Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı", IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Vâhib-i Ümmî Dîvânı'nda Bilgi ve Sevgi", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008, Antalya, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Osman Türer
"Velînin Nebîden Üstünlüğü Meselesi Etrafındaki Tartışmalar ve İbn Arabî’nin Bu Konudaki Düşüncesi", Uluslararası Davud el-Kayserî Sempozyumu, 24-26 Ekim 1997, Ankara, 1998, ss. 301-311

Özet | Abstract

Erhan Yetik
"Veysel Karanî'nin Tasavvufî Şahsiyeti ve İslam Tasavvufu İçindeki Yeri", Veysel Karanî Sempozyumu, Sİİrt, 1985

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"XIV. Yüzyılda Yazılmış Çağatayca bir Yesevi Eseri: Hoca İshak B. İsmail Ata'nın Hadikatü'l-arifin'i ", Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20-21 Şubat 2010, İstanbul

Özet | Abstract

Himmet Konur
"XV. Yüzyılda Tire’de Halvetilik", II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu , 17-19 Kasım 2006

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu , 7-9 Mayıs 2004, İstanbul, 2004, ss. 278-293

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
"Yahya Kemal’in Eserlerinde Tasavvuf ", Doğumunun 112. Yılında Yahya Kemal Sempozyumu, 1996, Ankara

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Yakın Tarihimizde Mevleviler", Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, 2003

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Yakın Tarihimizde Mevleviler", Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu , 23-24 Mayıs 2003, Konya, 2003

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İbn Haldûn Ve Tasavvuf: Şeyh Ve İlgili Diğer Kavramlara Farklı Bir Yaklaşım", Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler: 2. İbn Haldun Sempozyumu, 29-31 May 2009, İstanbul, 2009

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"İbrahim Hakkı'nın Cilâü'l-Kulûb Adlı Eserinde Allah'a Vâsıl Olmanın On Esası", Tüm Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu, 2011

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"İbrahim Hakkı'nın İnsan-i Kamil Anlayışı", Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, 7-9 Eylül 2007, Sİİrt

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İbrahim Hakkı'nın Şiirlerinde İlâhî Aşk", Bütün Yönleriyle İbrahim Hakkı Hazretleri, 16-18 Kasım 2011, Erzurum, 2011, ss. 16

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"İbrahim Hakkı’nın Nakşbendiliğe Bakışı", “Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu”, 2007

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"İbrâhim Tennûrî’nin Gülzâr-ı Mânevîsinde Gülşen-i Râz’ın Tesirleri", İbrahim Tennuri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayserİ, 2011, ss. 211-220

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İbtidā-nāme’ye göre Mevlevi Halifeleri", 3rd International Mevlana Congress, 5-6 Mayıs, 2003, Konya, 2004

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor?", 2. Bursa Tasavvuf Sempozyumu, Ekim-2003, Bursa, 2003, ss. 91-110

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"İdeal İnsan Modeli (İnsan-ı Kâmil) Hz. Peygamber’in Aile Hayatından Günümüze Yansımalar", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, “Küreselleşen Dünyada Aile”, 18-19 Nisan 2009

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemşeddin Marmaravî'de Aşk ve Muhabbet ", Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemşeddin Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008 , Manİsa, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Yiğitbaşı Velî'nin Tasavvuf Anlayışının Temel Özellikleri", Manisalı Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008, Manİsa, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Yiğitbaşı Velî’ye Göre Bilgi ve Bilgiyi Elde Etme Metodları", Manisalı Yiğitbaşı Velî Şemseddin Ahmed Marmaravî Sempozyumu, 26 Nisan 2008

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"İlâhiyat Fakültesi Müfredatında İslâm Düşüncesinin Bütünlüğü Sorunu ve Çözüm Arayışı", Türkiye’de Yüksek Din Öğretiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği, 16-17 Ekim-2003, Isparta, 2003, ss. 73-82

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"İlk Dönem Müellif Sufilerinden Kelabazi'nin Oruç'la İlgili Yorumları", Uluslararası Ramazan ve Oruç Sempozyumu, 13-15 Temmuz 2012

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Aşkar
"İlk Osmanlı Şeyhülislâmı Molla Fenârî’nin Şeyh Hâmid’i Velî ile Münasebetleri ve Dönemin Tasavvufî Yapısına Bir Bakış", XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, ss. 131-142

Özet | Abstract

251 - 275 Arası (Toplam 307)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com