Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Pınar Karaatlı
Modernleşen Bir Gelenek: Cerrahilik. İstanbul’da Etkinlik Gösteren Bir Halveti-Cerrahi Çevresinin Etnolojik İncelemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim (Etnoloji) Anabilim Dalı, Ankara, 2006, 157 s.

Özet | Abstract

Rabia Karakoyun Gündoğdu
Ahmed Hamdi Akseki'nin Ruh ve Beka-yı Ruh Adlı Eseri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 192 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
İsmail Hakkı Bursevi ve temamü’l-feyz adlı eseri (birinci kısım), Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, 265 s.

Özet | Abstract

Resul Arıcı
Salâhî'nin tasavvufî şiir şerhleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006

Özet | Abstract

Rifat Okudan
Gelenbevî ve Vahdet-i Vücud, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995

Özet | Abstract

Rukiye Aydogdu
19. YY. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf-Hadis İlişkisi -Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî Özelinde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2008, 133 s.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasayih ve Mevâiz Adlı Eserinin Hitâbet ve İrşad Açısından Tahlîli , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, İstanbul, 1994

Özet | Abstract

Said Ahmet Şirin
Elmalılı Yusuf Sinan Ümmi'nin (v.1067/1657) tasavvufi görüşleri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Van, 2012, 90 s.

Özet | Abstract

Sami Bayrakcı
Meşhur Osmanlı sûfîlerinden Üftâde (1490-1580) ve Hâl-i Tarîkat isimli eseri (metin transkribe ve tahlîli), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, 201 s.

Özet | Abstract

Samire Mahmudova
Hazini’nin “Menba’ul-ebhar fi riyazi’l-ebrar” adlı eserinin tahkik, neşir ve değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul, 2000, 129+82 s.

Özet | Abstract

Selami Şimşek
Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1998, 212 s.

Özet | Abstract

Selma Başer
Zahide Hanımlar ve Tasavvuf Dönemi Hanım Sûfiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2005

Özet | Abstract

Sema Özdemir
Tasavvuf kültüründe peygamberler, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2004, 88 s.

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
Abdullah Salahi Uşşaki’nin Vücud risaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998, 156, 779 s.

Özet | Abstract

Serpil Ocak
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin'in Nakşbendiyye Tarikatının Usul ve Adâbına Dair Görüşleri (Devam Ediyor), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum

Özet | Abstract

Serpil Yılmaz
Mesnevî'de geçen hayvan metaforlarının tasavvufî yorumu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Konya, 2011, 153 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Sezai Fırat
Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 2004

Özet | Abstract

Süleyman Arif Oran
Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, 109 s.

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin Vahdetname/Usul-i Muhakkıkin'i Işığında Tasavvufi görüşleri (inceleme ve metin), Dokuz Eylül. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2003, 211 s.

Özet | Abstract

Tahir Uluç
Tasavvuf Geleneğinde Hırka Giymek ve Giydirmek, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2001, 93 s.

Özet | Abstract

Tijen Demir
Bir sosyalizasyon aracı olarak tarikatlar, Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 282 s.

Özet | Abstract

Tuğba Sağıroğlu
Mevlânâ'nın Mesnevî adlı eserinde tevekkül anlayışı , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009, 218 s.

Özet | Abstract

Tülay Tokmak
Mevlânâ Düşüncesinde Kadın, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2006, 144 s.

Özet | Abstract

Ümit Alan
Bayramî Melậmîlerinden Hậşimî Emîr Osman’ın Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Veli Kaya
Ebussu'ud Efendi'nin tasavvufa ve sufilere bakışı, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstiüsü, ŞanlIurfa, 2010, 83 s.

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 223)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com