Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Mehmet Tabakoğlu
İsmail Hakkı Bursevî’nin Tuhfe-i Hasekiyye’sinin ikinci bölümü (metin ve tahlil), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 11+327 s.

Özet | Abstract

Mehmet Taşkanat
Abdulkadir b. Muhyiddin el-Erbili, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mehmet Türkmen
Mistik dindarlarda karakter yapısı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1996, 91 s.

Özet | Abstract

Mehmet Uyar
Hicâbî Abdülbâkî Efendi’nin Tasavvufi Görüsleri, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2012

Özet | Abstract

Mehmet Yıldız
Kur'an'da Kelime Kavramı, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2006

Özet | Abstract

Melahat Beki
Said Nursî'nin Tasavvufî Görüşleri, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 2007

Özet | Abstract

Meral Ulaş
Müstakim Mustafa Niyazi’nin Tasavvuf Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003, 82 s.

Özet | Abstract

Mesut Bayar
Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 148 s.

Özet | Abstract

Mesut Sandıkçı
Aynülkudât Hemedânî’nin Hayatı, Eserleri ve Temhîdât Tercümeleri, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İSTANBUL, 2009

Özet | Abstract

Mesut Sandıkçı
Aynülkudât Hemedânî’nin Hayatı, Eserleri ve Temhîdât Tercümeleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009

Özet | Abstract

Metin Şen
Abdullah Çetin Faruki’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002, 133 s.

Özet | Abstract

Miyase Aydın
Galip Hasan Kuşçuoğlu’nun Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 182 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuhfe-i Hasekiye’sinin Birinci Bölümü : Metin ve Tahlili, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 231 s.

Özet | Abstract

Muhammed Ali Yıldız
Akşemseddin Mehmed bin Hamza’nın Hayatı, Risaletü’n-Nuriyye ve Makâmâtü’l-Evliyâ adlı eserlerinin içeriğinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, 7+175 s.

Özet | Abstract

Muhammed Tayyip Durceylan
ABDULĞANÎ EN-NÂBLUSΒYE AİT EL-UKÛDܒL-LܒLÜİYYE İSİMLİ ESERİN ÂRİFÎ AHMED DEDE TERCÜMESİ , MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 134 s.

Özet | Abstract

Muhittin Usta
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri, Marmara Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüsü, İstanbul

Özet | Abstract

Murat Mustafa Duman
Ömer B. Abdülaziz ve Zühd Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003, 116 s.

Özet | Abstract

Musa Kaval
Schimmel’in Mevlâna’ya Bakışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2006, 169 s.

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 160 s.

Özet | Abstract

Mustafa Karaca
Şeyhülislam Kadızâde Mehmed Tahir Efendi ve "Risale-i Nûriyye" Adlı Eseri (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mustafa Salim Güven
Çeşitli Yönleriyle Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Mektupları, M Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1992, 237+192 s.

Özet | Abstract

Mustafa Selim Güven
Çeşitli yönleriyle Aziz Mahmud Hüdayi’nin mektupları, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 1992

Özet | Abstract

Mustafa Tunçay
Kuşşâşi’nin (ö. 1071/1661) “Kelimetü'l-cûd ale'l-kavli bi-vahdeti'l-vücûd“ adlı eseri , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1997, 19, 92, 84 s.

Özet | Abstract

Mücahit Koçak
Tasavvuf Kültüründe Evlilik ve Bekarlık (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Münevver Şerife İldeş
Muhammed Zafir Efendi ve "el-Envârü'l-Kudsiyye fî Tenzîh-i Turuki'l-Aliyye" Adlı Eseri (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 222)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com