Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Fatma Gedik
İsmail-i Ankaravi (ö.1041/1631) ve Füthat-ı Ayniyye" isimli Eseri, Selçuk Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 313 s.

Özet | Abstract

Fatma Padak
Annemarie Schimmel'in Hayatı, Eserleri, Tasavvuf ve Mutasavvıflar Hakkındaki Görüşleri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 2006

Özet | Abstract

Fatma Şengül
Usşakilerde Etvar-ı Seb'a , Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 161 s.

Özet | Abstract

Feramuz Yılmaz
Sivas’ta Ahilik Geleneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2005

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
Van ve Çevresinde Yaşamış Mutasavvıflar, Yüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2000, 165+29 s.

Özet | Abstract

Feyza Işık
Köstendilli Süleyman Şeyhî'nin Sübhatü'l-Levâyıh Adlı Eseri (Metin-İnceleme), Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 243 s.

Özet | Abstract

Fikret Mutlu
Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2005, 210 s.

Özet | Abstract

Fuat Sünger
İsmail Şirvanî ve Tasavvufî Faaliyetleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 77 s.

Özet | Abstract

Gönül Doğan
Köstendilli Süleyman Şeyhî’nin Nikâkü’l-hikem isimli eseri (İnceleme ve metin) , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 313 s.

Özet | Abstract

Güldane Gündüzöz
Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi, Omü

Özet | Abstract

Gülhan Maden
Fususu’l-Hikem’de Kur’ân’dan iktibaslar ve Kur’ân’dan yararlanma metodları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul, 2006, 162 s.

Özet | Abstract

Hacı Bayram Başer
Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Tasavvuf Anlayışı , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 10+144 s.

Özet | Abstract

Hakan Kaya
XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Nakşibendîlik (İstanbul, Diyarbakır, Bursa), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 140 s.

Özet | Abstract

Halil Baltacı
Ahmed Neylî Efendi ve Fazlü'l-vehbî Adlı Eseri, Marmara Ünv. Sos.Bil. Ens., İstanbul, 2000, 210 s.

Özet | Abstract

Halil Sarı
Modern Türk şiirinde mistik düşünce, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, 204 s.

Özet | Abstract

Halil Vırıt
Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf (Devam Ediyor), Dokuz Eylül Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Samsun, 1996, 129 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
Muhammed Sadık Erzincanî ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bililimle Enstitüsü, Ankara, 1995, 139 s.

Özet | Abstract

Halime Gül
İbrahim b. Ethem ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008, 106 s.

Özet | Abstract

Hamide Türk
Ma'ruf El-Kerhi Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve "Menakıbu Ma'ruf El-Kerhi" isimli Eseri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 115 s.

Özet | Abstract

Harun Alkan
Ahmed Hüsameddin Dağıstanî'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2013

Özet | Abstract

Hasan Fehmi Kumanlıoğlu
Muhammed Nûrü’l-Arabî Hayatı, Şahsiyeti ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1988, 143 s.

Özet | Abstract

Hasan Hüseyin Kul
Mustafa Fevzi Bin Numan ve Kitabu İsbbati'l-Mesalik Fil Rabitati's-Salik Adlı Eseri'ndeki Tasavvufi Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, 191 s.

Özet | Abstract

Hasan Rıza Özdemir
Yeni-Eflatunculuğun Tasavvufa Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2010, 154 s.

Özet | Abstract

Hasan Sorucu
Bir Sufinin Sosyal Problemlere Yaklaşımı: Şeyhzâde Ahmet Şevki Ergin Örneği (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

76 - 100 Arası (Toplam 222)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com