Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

MAKALE LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ali Tenik
"URFA’DA HER GÜN YÂD EDİLEN BİR KÂDİRÎ ŞEYHİ: DEDE OSMAN AVNÎ ", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ŞanlIurfa, 2018, sayı: 40, ss. 31-49

Özet | Abstract

Ali Tenik; Vahit Göktaş
"Opinions of Muhammed Esad Erbili on Dhikr (Remembrance) (Sufi Texts İçinde)", Sufı Texts Kitabi İçinde, Ankara, 2013, ss. 129-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik; Vahit Göktaş
"importance and effects of remembrance (dhikr) in socio psychological terms (Sufi Texts içinde)", Sufi Texsts, Ankara, 2013, ss. 143-168

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik; Vahit Göktaş
"Muhammed Es’ad Erbili (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri , Ankara, 2013, cilt:14, sayı: 7, ss. 257-266

Özet | Abstract

Ali Üremiş
"Yeni Bilgiler Isıgında Trabzonlu Köseç Ahmed Dede", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 2006, sayı: 19, ss. 175-191

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Vasfi Kurt
"İbn Arabî’de Hayâl ve Vücûd Paradoksu Özelinde el-Futûhâtu'l-Mekkiyye ile Fusûsu'l-Hikem’in Karşılaştırılması", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 511-542

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali İhsan Kılıç
"Savaş Ş. Barkçin, Görünmeyen Umman-Ahmed Avni Konuk", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 453-457

Özet | Abstract

Ali Yıldırım
"“Düm-Tek”Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Amin Yousuf Oudeh
"Tasavvuf Kavramının ve Anlamlarının Etimolojik İncelenmesi", çeviren: Emine Ersöz, Sufi Araştırmaları, Manİsa, 2011, cilt:2, sayı: 3, ss. 77-99

Özet | Abstract

Annemarie Schimmel
"Müslüman Hayatının ve Düşüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)", çeviren: Zülfikar Durmuş, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 395-416

Özet | Abstract

Annemarie Schimmel
"Türkiye’de Tasavvuf ve Mânevî Hayat", çeviren: Süleyman Gökbulut, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmİr, 2005, sayı: 22, ss. 185-195

Özet | Abstract

Arif Naushahi
"Ali b. Hüsâmeddin Müttakî’nin Ni’me’l-mi’yâr ve’l-mikyâs fî ma’rifeti merâtibi’n-nâs Adlı Eseri", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 303-310

Özet | Abstract

Arif Nevşahi
"Sevâkıbu’l-Menâkıb-ı Evliyâullâh: Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Unutulmuş Bir Kaynak", çeviren: Necdet Tosun, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 697-707

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Arthur F. Buehler
"Ahmet Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme ", çeviren: Mehmet Atalay, Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 95-118

Özet | Abstract

Arthur Gribetz
"Semâ' Tartışması (Sûfîler Fıkıhçılara Karşı)", çeviren: Hüseyin Akpınar, Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 399-416

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Aziz Ahmed
"Şeyh Ahmed Sirhindî’nin Siyasî ve Dinî Düşünceleri‎", çeviren: Celal Emanet, Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 339-350

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Aziz Ahmed
"Şah Veliyyullah Dehlevî’nin Dinî ve Siyasî Görüşleri", çeviren: Kadir Özköse, İslâmî Araştırmalar, Ankara, 2001, cilt:14, sayı: 3-4, ss. 536-541

Özet | Abstract

Bayram Ali Çetinkaya
"“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk)", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 179-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bayram Ali Çetinkaya
"‎“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 93-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bayram Ali Çetinkaya
"Mevlânâ ve Müzik", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 175-194

Özet | Abstract

Bayram Ali Çetinkaya
"İhvân-ı Safâ Felsefesinin İbnü’l-Arabî Düşüncesindeki İzdüşümler", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 131-147

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bedriye Reis
"XVI-XVII. Yüzyıllarda Hindistan’da Din-i İlâhî Tartışmaları ve İmâm-ı Rabbânî", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 211-234

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bedriye Reis
"Muhaddis ve Mutasavvıf Gözüyle Bir Hadis", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 205-224

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bekir Köle
"Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu", Iğdır Üniversitesi / Iğdır University, IĞdIr, Nisa, sayı: 3, ss. 81-96

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bekir Köle
"TASAVVUF PERSPEKTİFİNDE FÜTÜVVETİN ANLAM BOYUTU", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 2015, sayı: 43, ss. 330-361

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

176 - 200 Arası (Toplam 1192)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com