Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

MAKALE LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ali Namlı
"İsmâil Hakkı Bursevî’ye Göre Mevlânâ ve Mevlevîlik", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 439-454

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Namlı
"Selçuk Eraydın Hocamız", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 135-138

Özet | Abstract

Ali Namlı
"Emir Abdülkadir el-Cezâirî’nin Velâyet Anlayışı", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 79-102

Özet | Abstract

Ali Namlı; Necdet Tosun
"İrfan Gündüz ile Merhûm Selçuk Eraydın Hakkında", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 75-79

Özet | Abstract

Ali Osman Koçkuzu
"Şeyhzâde Ahmet Bey ve Yozgat’ın Hatırlattıkları", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 51-62

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Osman Koçkuzu
"Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 77-81

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Osman Koçkuzu
"Mektuplar", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 9-38

Özet | Abstract

Ali Osman Koçkuzu
"Vefatının Ellinci Yılında Konyalı Fahri Efendi Hoca", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 17-52

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 471-509

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ahîliğin Tasavvufî Boyutu ve Şanlıurfa'da Ahîlik İzleri", Marife, Konya, 2002, sayı: 2, ss. 133-159

Özet | Abstract

Ali Tenik
"The Four principles of bioethics' as found in 13th century Muslim scholar Mawlana's teachings", http://www. biomedcentral.com/1472-6939/3/4, BMC Medİcal Ethİcs 2, sayı: 3:4, ss. 1-7

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İlâhî Aşk", Seyir, ŞanlIurfa, 2001, sayı: 1, ss. 18-19

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf ve Edebiyat", Seyir, ŞanlIurfa, 2002, sayı: 2, ss. 30-33

Özet | Abstract

Ali Tenik
"İslâm Sanatı", Seyir, ŞanlIurfa, 2002, sayı: 3, ss. 30-32

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Yahudi Mistisizmi", Seyir, ŞanlIurfa, 2002, sayı: 4, ss. 12-14

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Importence and Effects of Remembrance (dhikr) in Socio-psychological Terms", Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2008, cilt:XLIX, sayı: II, ss. 19

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Mevlânâ'nın Mutasavvıf Şâirlere Etkisi", Harran Üniv İlahiyat fakültesi Dergisi, ŞanlIurfa, 2007, sayı: 18, ss. 14

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf Düşüncesinde Zikir ve Zikrin Benlik İnşasına Etkisi", Toplum Bilimleri , Ankara, 2014, cilt:8, sayı: 15, ss. 263-286

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
" Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir ve Şanlıurfa Dergâh Camii Zikri", Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 97-116

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf Terbiye Eğitimi Sürecinde Nuh ve Gemi Metaforu", Toplum Bilimleri Dergisi, Ankara, 2015, cilt:17, sayı: 10

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf Bilgisi: Allah'ı Allah'la Bilmek İlmine Giriş", Kader, Onlİne, 2016, cilt:14, sayı: 1, ss. 26

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf İlminde Hz. Peygamberin Rolü ", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ŞanlIurfa, 2017, sayı: 37, ss. 9-31

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi", Mukaddime, Mardİn, 2017, cilt:8, sayı: 3, ss. 93-118

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvufî Şiir Poetikası", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, Erzurum, 2017, sayı: 48, ss. 141-160

Özet | Abstract

151 - 175 Arası (Toplam 1192)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com