Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Orkhan Musakhanov
"Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 333-336

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 315-318

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, 327 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 551-552

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ekrem Sakar
"Tahiru'l-Mevlevî, Mir'at-ı Hazreti Mevlâna, İstanbul: Cemal Efendi Matbaası, 13115 (1897/1898), 30s.", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 249-250

Özet | Abstract

Ahmet Vural
"Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Selami Şimşek, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2017, 416 s.", İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity, Ankara, Hazi, sayı: 7, ss. 155-157

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Fatma Sena Yönlüer
"Thierry Zarcone, Sufi Pilgrims from Central Asia and India in Jarusalem, Kyoto: Center for Islamic Area Studies at Kyoto University, 2009. XIII + 168 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 347-350

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Toshihiko Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, çeviren Ramazan Ertürk, Anka Yayınları, İstanbul 2001, 208 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 444-446

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, editör: Semih Ceyhan", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2015, cilt:14, sayı: 27, ss. 245-250

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Kara
"Veled Çelebi - Meşâyih-i Mevleviyye - Mehmed Ziyâ, Birbirimizi Kırmayalım - İleri Gazetesinin 12 Şaban 342 ve 18 Mart 340 Târih ve 218 Rakamlı Nüshasına Reddiyedir, [İstanbul], Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, [h.] 1342 (1924), 29 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 293-296

Özet | Abstract

M. Akif Koç
"William C. Chittick, Kozmos’taki Tek Hakikat", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 345-351

Özet | Abstract

Hatice K. Arpaguş
"Yaşar Aydınlı, Gazzâlî: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., 2002, VIII+169 ‎s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 343-350

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Serap Şah
"İbn-i Bezzâz, Safvetü’s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî, Mecd 1994", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 409-414

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"İbrahim Emiroğlu, Sûfî ve Dil (Mevlânâ Örneği), İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 284 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 447-448

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"İbrâhim Halîl, Terceme-i Kitâb-ı Tuhfetü’s-Sefere ilâ Hazreti’l-Berere, [İstanbul], İzzet Bey Matbaası, 1303 (1886), 37 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 312-314

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"İbrahim Kürani, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı", TDV, İSAM, İslam Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2006, sayı: 16, ss. 245-249

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"İsmail Rusûhî Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye Fî Şerhi’t-Tâiyye), haz.: Mehmet Demirci, Vefa Yay., İstanbul 2007, 482 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 378-380

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Semih Ceyhan
"İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Hikemü’l-münderice fi Şerhi’l-münferice, [İstanbul], Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, 1314 (1896), 64 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 305-311

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
"İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Huccetü’s-Semâ’, [İstanbul], Rızâ Efendi Matbaası, 1286 (1870), 27 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 305-307

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Minhâcu’l-Fukarâ, [Kāhire], Bulak, 1256 (1840)); [İstanbul], Rızâ Efendi Matbaası, 1286 (1870), 280 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 301-304

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İsmet Kayaoğlu, Mevlânâ ve Mevlevilik, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2002, 192 s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 471-472

Özet | Abstract

Ali İhsan Kılıç
"Şeyda Öztürk, Şem’î Efendi ve Mesnevî Şerhi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 353-358

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Şeyh Recep Sivasî: Necmü'l-Hüdâ fi Menâkıbi'ş-Şeyh Şemsi'd-dîn esi's-Senâ (Hidayet Yıldızı Şemseddin Sivasî Hazretlerinin Menkibeleri), İstanbul 2000, 136 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 222-227

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Şule Bilman, Annemarie Schimmel'in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, Medar Yay., İzmir, 2009, 168 s.", Sufi Araştırmaları-Sufi Studies, Manİsa, 2011, cilt:1, sayı: 1, ss. 88-89

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 148)
« Önceki123456Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com