Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Ali Öztürk
"Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2001, 248 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 316-321

Özet | Abstract

Muhammed Coşkun
"Hasan Hanefî, Mine’l-Fenâ İle’l-Beka", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 239-254

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Hayati BİCE, İşaret Taşları, İnsan Yayınları, İstanbul 2006, 294 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 378-379

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İdris Türk
"Himmet Konur, İbrahim Gülşenî, Hayatı, Eserleri ve Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul 2000, 269 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 270-272

Özet | Abstract

Mustafa Birol Ülker
"Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 416 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 321-323

Özet | Abstract

Halil Baltacı
"Hür Mahmut Yücer, Şeyh Sa‘deddîn Cebâvî ve Sa‘dîlik, İstanbul: İnsan Yay., 2010, 470 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 335-340

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Hüsamettin Erdem, Panteizm ve Vahdet-i Vücud Mukayesesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 123 s.", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 701-706

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yüksel Göztepe
"Kadir Özköse, Anadolu Tasavvuf Önderleri, Ensar Yay., Konya 2008, 501 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 380-381

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ercan Alkan
"Ken’ân er-Rifâî, Ahmed er-Rifâî, Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye, Matbaa-i Âmire, 1340 [1924], 222+103 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 311-313

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Kerim Kara, Karabâş-ı Velî Hayatı, Fikirleri, Risâleleri, İnsan Yayınları, ‎İstanbul 2003, 515+250 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 374-377

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
"Les Ordres Mystiques dans l'Islam ", D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmİr, 1989, sayı: 5, ss. 477-480

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Les Soufis d'Andalloise, et Suivi de la Vie Merveilleuse de Dhûl-nûn l'Egyptien", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 1, ss. 157-163

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
"Lynn Wilcox, Sûfizm ve Psikoloji, çeviren Orhan Düz, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 262 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 451-454

Özet | Abstract

Rıza Bakış
"M. Mustafa Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi, İnsan Yayınları, ‎İstanbul 2007.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 545-548

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Afaq Esedova
"Mahmud Erol Kılıç, Sufi ve Şiir", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 417-421

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 299-303

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Mehmed Ali Aynî, Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim, [İstanbul], Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, 1339-1341 [1923], 84 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 321-324

Özet | Abstract

Yusuf Ünal
"Mehmed Sâmi’, Esmâr-ı Esrâr, [İstanbul], Cemâl Efendi Matbaası, 1316 (1898), 54 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 328-330

Özet | Abstract

Hikmet Atik
"Mehmet Akkuş, Abdullah Selahaddîn-i Uşşâkî Hz. Peygamber'e Na'tlar Dîvân-ı Nu'ût-ı Salâhî, Şelale Yayıncılık, İstanbul 2002, 327 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 326-328

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s.", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 330-332

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Gökbulut
"Mehmet Demirci, Sorularla Tasavvuf ve Tarîkatler, Damla Yayınevi, 2. bs., İstanbul 2004, 168 s.", Tasavvuf, 2005, sayı: 15, ss. 472-474

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhammed Bedirhan
"Mehmet Demirci, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü: Makaleler", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 305-307

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Mesnevî-i Şerif Şerhi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 815-818

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
"Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (Edit. Zafer Erginli) Kalem Yayınevi, İstanbul, 2006, 1326 s.", İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity, Ankara, 08.1, sayı: 8, ss. 115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İbrahim Baz
"Michaela Mihriban Özelsel, Halvette 40 Gün, Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi, çeviren Petek Budanur Ateş, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, 232 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 328-332

Özet | Abstract

51 - 75 Arası (Toplam 148)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com