Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Halil İbrahim Şimşek
"Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Bakışıyla Nakşbendiliğin Usul ve Esasları", 1. Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Ankara, 201, ss. 219-224

Özet | Abstract

Bekir Köle
"AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ (1813/1893)’DE RUH- NEFİS MÜCÂHEDESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of International Social Research, Sİnop, 2016, cilt:9, sayı: 43, ss. 2495-2501

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: hayatı, tasavvufi görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb isimli eseri (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mehmet Temelli
Ahmed-i İlahi: Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Şerhu Miftahi’l-Gayb İsimli Eseri (Devam Ediyor), Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı

Özet | Abstract

Ali Çelik
Ahmet Avni Konuk’un kısmi Gülşen-i Raz Şerhi (Metin ve inceleme) (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Bayram Kusursuz
Ahmet Avni Konuk’un Vahdet-i Vücud müdafaası, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

Arthur F. Buehler
"Ahmet Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme ", çeviren: Mehmet Atalay, Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 95-118

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
"Ahmet Güner Sayar, Hasan Âli Yücel'in Tasavvufî Donyası ve Mevleviliği, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, 206 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 451-452

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlak Düşüncesinde Tasavvufi İzler", Ahmet Hamdi Akseki Sempozyumu, Antalya, 8-9

Özet | Abstract

Bilal Kemikli
"Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Doktora Tezi), Danışman: Mustafa Tahralı, İstanbul 2000, VII+352 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 239-256

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kenan Mermer
"Ahmet ÖKGE, Vahib-i Ümmi’den Niyazi-i Mısri’ye Kadar Türk Tasavvuf ‎Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van 2005, ‎X+420s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 368-373

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Ahmet Remzi Akyürek Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 169-185

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Safa Ağırkan
"Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Sûfîliğine Bakışlar", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 447-452

Özet | Abstract

İbn İsa
Akhisarlı Şeyh İsa Menâkıbnâmesi (16. Yüzyıl), hazırlayan: Ramazan Muslu, Aşiyan Yayınları, Sakarya, 2003

Özet | Abstract

Himmet Konur
"Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf", Türkler Ansiklopedisi, Ankara, 2002, cilt:VII, ss. 536-539

Özet | Abstract

Gulamhuseyin İbrahim-i Dinanî
Akıl Defteri, Aşk Âyeti-1, çeviren: Talip Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 342 s.

Özet | Abstract

Mehmet Atalay
Akıl ve Sezgi: Psikoloji ve Dinde Akıl- Sezgi İkiliği: İmam Rabbanî Örneği , İz Yayıncılık, İstanbul, 2009, 512 s.

Özet | Abstract

Muhammed Ali Yıldız
Akşemseddin Mehmed bin Hamza’nın Hayatı, Risaletü’n-Nuriyye ve Makâmâtü’l-Evliyâ adlı eserlerinin içeriğinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, 7+175 s.

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Akşemseddin’in Tasavvuf ve Devlet Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, 1997, sayı: 4, ss. 149-158

Özet | Abstract

Kübra Zümrüt Orhan
Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri , Marmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 2016

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed, (Konferans) ", Kutlu Doğum, 11.04.2008, Bursa

Özet | Abstract

Ahmet Yaşar Ocak
Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 11. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, 312 s.

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Besmele Tefsiri, hazırlayan: Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 173 s.

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Erkânnâme 1, hazırlayan: Doğan Kaplan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 272 s.

Özet | Abstract

Hacı Bektaş-ı Veli
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Makâlât, hazırlayan: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 143 s.

Özet | Abstract

176 - 200 Arası (Toplam 2899)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com