Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

بَـهَاء الدّين دَارْتْمَا
"تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس ", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 87-135

Özet | Abstract

رضوان محمد سعيد ايزولي
"تصوف الأمير عبد القادر الجزائري من خلال شعره", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 121-146

Özet | Abstract

عارف نوشاهی
"رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 159-172

Özet | Abstract

رحمان مشتاق مهر; سمیه جبارپور
"نگاهی به معتقدات صوفیانۀ ابوعبدالله محمّد بن خفیف شیرازی", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 103-119

Özet | Abstract

Recep Alpyağıl
"‎“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan ‎Yol", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 283-296

Özet | Abstract

Bayram Ali Çetinkaya
"‎“İkiz Ruhlar”ın Konuşma Dili: Semâ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 93-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
‎18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik: Anadolu’daki Temsilcileri ve Tasavvufî Görüşleri, 3. Baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum, 2014, 316 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"‎2007 Dünyâ Mevlânâ Yılı Münasebetiyle‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 203-210

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"‎2007 Mevlânâ Yılında İrfan Hamleleri ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 211-216

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Murat Özel
"‘Meşreben Şazeli, Tarikaten Nakşi’ Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Şazeliyye Tarikatı", 1. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2014, ss. 159-175

Özet | Abstract

Bayram Ali Çetinkaya
"“Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk)", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 179-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
"“Güneşle Aydınlananlar”-Uluslararası Hz. Şems Sempozyumu (11-16 Aralık 2009)", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 195-197

Özet | Abstract

Abdullah Kartal
"“Metafizik Dönemden Geriye Bakmak” İbnü’l-Arabî’nin İlk Sufilerin Bazı Görüşleri Hakkındaki Eleştirileri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 357-372

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"“Muhammed Es’ad Erbili (1847/1931)’nin Zikirle İlgili Görüşleri” ", Toplum Bilimleri , Ankara, 2013, sayı: 7(14), ss. 257-266

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"“Sa’dîliğin Anadolu’ya Gelişi ve Bazı Sa’dî Tekkeleri”", Harran Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 13

Özet | Abstract

Halil Baltacı
"“Saf Aşkın Üstadı”: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 1-41

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"“Turkish Rebellions Between 1918 and 1925,”", The Encyclopedia of Protest and Revolution in World History

Özet | Abstract

Ahmet Kaya
1287 Tarihli Matbu "Seyyid Ahmed er-Rifâî Menâkıbı" Metin ve İnceleme, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, 156 s.

Özet | Abstract

Mustafa Öcal
14. Yüzyıl Osmanlı kültüründe Tasavvuf ve İslamiyet Bütünlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1983, 275 s.

Özet | Abstract

Ayfer Can
16. Asır ve Sonrası Osmanlı Toplumunda Şeyhülislamlar ve Tasavvuf (Devam Ediyor), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
16. Yüzyıl bir Türk Sufisi: Yakub-ı Çerhi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, 315 s.

Özet | Abstract

Ali Öztürk
16. Yüzyılda Halveti Divan Şairleri, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar", İslamî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 14-15 Haziran 2006, Ankara, 2006, ss. 521-536

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Yılmaz
17. Asırda Anadolu’da Tasavvuf, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 494 s.

Özet | Abstract

Selçuk Eraydın
17. Asırda Yazılan Divânlardaki Tevhid ve Natlardaki Tasavvufî Remizler, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1984

Özet | Abstract

26 - 50 Arası (Toplam 2899)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com