Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLARARASI "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ'DA DİNİ HAYAT" SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI

Değerli bilim insanları,

Tekirdağ, tarihi ve coğrafi konumu itibariyle Marmara Bölgesi’nin önemli bir şehridir. Gerek ekonomik hayat ve gerekse ulaşım açısından merkezi öneme sahip olan Tekirdağ, bu önemli konumuyla değişik kültürleri kendisine çekebilmiş ve özellikle son dönemde çok kültürlü bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca Tekirdağ, geçmişten günümüze sahip olduğu âlimleri, dinî hayat ve faaliyetleri bakımından da dikkate değer bir şehrimizdir. Tekirdağ’ın nispeten ihmal edilmiş bu hususiyetini bilimsel açıdan incelemek ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek gayesiyle Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü olarak bir sempozyum tertip etmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile konuyla ilgili katkı sunabilecek olan tüm bilim insanlarını bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumda siz değerli katılımcıları ağırlamaktan onur duyacağız.

Prof. Dr. Hasan KESKİN
(Düzenleme Kurulu Adına)

http://tekirdagdadinihayat.nku.edu.tr


Sempozyumun Amacı

1- Tekirdağ’daki dinî kurumların tarihsel gelişim sürecinin analiz edilmesini teşvik etmek,

2- Tekirdağ’da dinî eğitime katkı sunmuş şahsiyetlerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlamak,

3- Dinî ve tasavvufî içerikli ürün ve metinleri analiz etmek,

4- Tekirdağ’ın dinî hayatını bütün boyutlarıyla ortaya çıkararak dinî hizmetler sahasında gelecekte üstlenebileceği muhtemel rolün tespitine imkân sağlamak,

5- Sempozyum sonuç verileri bağlamında geleceğe yönelik dini hayatın yanında diğer sosyal alanlara yönelik katkılar sağlamak.


Önemli Tarihler:

Özet göndermek için son tarih: 10 Haziran 2016

Özetlerin kabullerinin bildirim tarihi: 27 Haziran 2016

Tam metin gönderimi için son tarih: 10 Ekim 2016

Program İlanı: 25 Ekim 2016


SEMPOZYUM SEKRETARYASI

Arş. Gör. Ali SEVER - asever@nku.edu.tr

Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN - hidelen@nku.edu.tr

0 282 250 49 33

SEMPOZYUMUN ANA KONULARI VE ALT BAŞLIKLARI

*TARİH BOYUNCA TEKİRDAĞ’IN DİNİ YAPISI

Tekirdağ’da Dinî Hayatın Tarihî (Roma – Bizans Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi)

*TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ’DA DİNÎ HAYATI ETKİLEYEN KURUMLAR

Camiler, Medreseler, Tekkeler, Tarikatlar, Vakıflar, Kütüphaneler, Dinler, Mezhepler, Dinî Gruplar, Okullar, Örgün ve Yaygın Din Eğitimi Veren Kurumlar

*TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ’DA DİNÎ HAYATI ETKİLEYEN ŞAHSİYETLER/GRUPLAR

İlim Adamları, Tarikat Mensupları, Dinî Grup ve Kanaat Önderleri,

*TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ’DA DİNÎ ÖRF VE ADETLER

*TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEKİRDAĞ’DA DİNÎ HAYATI ETKİLEYEN SOSYAL HAREKETLİLİK

Din ve Göçler, Demografik Değişkenlikler

*TEKİRDAĞ’DA DİNÎ HAYAT İLE İLGİLİ TARİHÎ VE GÜNCEL KAYNAKLAR

*İLGİLİ DİĞER KONULAR

Not: Teklif edeceğiniz bir konu da değerlendirilebilir.

http://tekirdagdadinihayat.nku.edu.tr/SempozyumBaşvuruFormu/0/s/9904/13922

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com