Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU

www.kalem.org.tr/sempozyum/

GENEL BİLGİLER

Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği' nin bilimsel etkinlikleri çerçevesinde 25-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında tertiplediği “Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu', Ankara' da gerçekleştirilecektir. Sempozyum oturumları iki gün devam edecek, üçüncü gün sosyal program düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan düzenlemelerden sonra bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır

Başvurular kayıt bölümünden yapılacak olup, bildiri özetleri sempozyum@kalem.org.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.SEMPOZYUM TAKVİMİ

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 04 NİSAN 2016

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DUYURULMASI 11 NİSAN 2016

SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI 12 MAYIS 2016

BİLDİRİ METİNLERİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 19 MAYIS 2016

SEMPOZYUM TARİHİ 25-26 MAYIS 2016

TEBLİĞLERİN BASIMI İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ 15 HAZİRAN 2016

AMAÇ VE KAPSAM

Toplumlararası etkileşimin artıp dünyanın giderek küçüldüğü günümüzde, küreselleşme de denilen bu durumun siyasi, ekonomik ve sosyal alanda etkileri söz konusudur. Meseleye birey açısından yaklaştığımızda, kişinin kültürünü unutup kimliğini kaybederek, kendisine rehberlik edecek dayanaklardan yoksun hale gelmesi, hayatı anlamlandıramaması, dolayısıyla kendine ve topluma yabancılaşması, küreselleşmenin öne çıkan olumsuz yönlerindendir.

Doğu ve Batı etkileşiminin giderek arttığı bu dönemde, Doğu toplumlarının insanı ve ruhu temel referans alarak yüzyıllar içinde geliştirdikleri tasavvufî-mistik söylemler, günümüz insanının anlam arayışına alternatif oluşturabilecek düzeydedir.

Toplumları ayakta tutan yapıtaşlarından birinin kültür olması hasebiyle meselenin toplumsal yönü de bulunmaktadır. Günümüzde, kültürlerine sahip çıkıp gelecek nesillere aktarabilen milletler ayakta kalabilmektedir. Dolayısıyla kültürlerin önemli yapıtaşlarından biri olan mutasavvıfların hayatını ve düşüncelerini insanlığa sunmak, bir bakıma toplumu şekillendiren unsurların da temeline inmektir.

Bir STK olarak kurumumuz, kuruluş ilkeleri doğrultusunda, kültürüne sahip çıkmak ve modern dönemin problemlerine alternatif sunmak adına Hacı Bayram-ı Velî'nin hayatını düşüncelerini, vefatı sonrası tesir halkasını, dil ve edebiyat yönünü sempozyum konusu olarak belirlemiştir.

Sempozyum genel konu başlıkları şöyledir:

HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN YAŞADIĞI DÖNEM

HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN HAYATI

HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN TARİKATI VE TESİRLERİ

HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN DÖNEMİNDEKİ AHİLER VE DİĞER TARİKAT TEMSİLCİLERİYLE MÜNASEBETLERİ

HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

HACI BAYRAM-I VELÎ' DE DİL VE EDEBİYAT

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com