Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

T.C
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜÜsküdar Üniversitesi, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi kendisine stratejik hedef olarak belirlemiştir. Üniversite bünyesinde 150’yi aşkın akademik ve 200’ü aşkın klinik personelle çalışmalarını yürütmekte, 4 fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve 4 Enstitü ile eğitimini titizlikle sürdürmektedir. Üsküdar Üniversitesi, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi lisans programlarının yanı sıra Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde açılan lisansüstü programlarla özellikle sağlık ve davranış bilimleri alanında öncü araştırmalar yapmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesidir. Tüm faaliyetlerinin temeline ‘İnsanı anlamak’ yaklaşımı yerleştirmiş bulunmaktadır. Aynı amaca yönelik olarak, tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışından hareket ederek, bu içerikte disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmak üzere Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulumunu gerçekleştirmiştir. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla bilimi, kendisini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insani ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.

İnsanlığı ‘evrensel insani değerlere bağlılığı’ değerli kılmaktadır, toplumları bu değerleri benimsemiş bireyler ayakta tutarlar. Bilimin ana gayesi insanlığı huzura ve mutluluğa ulaştırmak olmalıdır. Bu da ancak ahlaklı insan yetiştirmekle mümkündür. İslamın bin yılı aşkın geleneğinin ruhu olan tasavvuf insanlığın ihtiyaç duyduğu ahlaki değerlerin tamamını en mütekamil formda ihtiva etmektedir. Bir çok büyük mutasavvıf Anadolu topraklarında yaşamış ve sayısız eserler vermiştir. Bu birikim yüzyıllar boyunca milletimizin kültürünü mayalamış, yoğurmuş ve eşsiz medeniyet şifreleri üretmiştir. Şimdi bu şifreleri yeniden geniş ölçekte hayatımıza aktarabilmek için tasavvuf alanında dileyen herkesin eğitim alabileceği yeni yapılanmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Tasavvuf, müzikten resme, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, siyaset felsefesinden popüler kültüre, bütün alanları ilgilendiren geniş kültürel bir ilgi alanına sahiptir. Türkiye’de tasavvuf halen kapsamlı ilgi ve etkisine rağmen, lisansüstü eğitim açısından diğer disiplinler ile etkileşimi sınırlı kalmıştır. Tasavvuf kültürünün yaşanmasına dönük çabaların öne çıkması, hayatın dokularına nüfuz edebilecek estetik ve insanî bakımdan yaşama yansıyabilecek boyutun güçlenmesi (ve derinleşmesi) için daha fazla kurumsal faaliyetlere ihtiyaç vardır.


Ülkemizin farklı kütüphanelerinde, dünya kitaplıklarında, özel arşivlerde, kurumların dokümantasyon ünitelerinde sayısı milyonu aşan eser mevcuttur. Modern toplumun ihtiyaç duyduğu davranış bilimleri ve değerler eğitimi alanında gerekli olan teorik ve kavramsal çerçeve bu kıymetli hazinelerin gün yüzüne çıkarılması ile daha etkili şekilde kurgulanabilecektir. Bu eserlerin bir an önce araştırmacıların, sosyopsikolojik bilim uzmanlarının, pedagogların, sosyal-psikologların, yazarların, sanatçıların, eğitimcilerin ve bürokratik-siyasal elitlerin istifadesine hazırlanması gerekmektedir.

‘İnsanı anlamak’ hedefine doğru

Üsküdar Üniversitesi, yetiştirdiği öğrencilerin Türkiye ve dünya sorunlarına vakıf, donanımlı, sağlıklı düşünebilen, prensipli, çalışkan ve mesleki ahlak bilincine sahip, önce kendisine sonra da yaşadığı topluma faydalı bireyler olmalarını hedeflediğinden açılacak programının bu hedefe ulaşmada somut sonuçlar getireceğini inanmaktadır.


‘İyi insan yetiştirme’ için tasavvuf eğitimi

‘İyi insan olmak, iyi uzman olmaktan değersiz değildir’ ilkesi ile etik değerler eğitimi de veren Üsküdar Üniversitesi, ‘İşini iyi yapmak, çok çalışmak, yenilikçi ve vizyon sahibi olmaktır’ yaklaşımıyla hareket etmektedir. Bu yaklaşımlarla eğitim faaliyetlerini yürüten üniversite, öğrencilerinin sadece meslek sahibi olmasını değil, aynı zamanda karakter sahibi ve iyi insani değerlere sahip ahlaklı bireyler olmasını sağlamayı amaçlıyor.

‘Ahlaki ilkeleri meslek yaşamına aktarma becerisi’ kazandırmak

Enstitüde farklı düzeylerde eğitim alacak herkesin tasavvufun ahlaki ilkelerini kendi meslek yaşamlarına günlük dilde aktarma becerisi kazanması hedeflenmektedir. Bu özgün girişimle tasavvufun ahlak öğretisi, din ve insan davranışları arasındaki ilişkilerin, disiplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulması amaçlanmaktadır.

İstanbul, geçmişten getirdiği yüksek İslâm Medeniyeti kültürü, bir imparatorluk mirası olan çok kültürlü yapısı ve modern Türkiye’nin bilim kültür ve sanat merkezi olmasıyla, Türkiye ve dünyada tasavvufun doğal merkezi olabilecek konumdadır. Böyle bir enstitü kısa süre içerisinde beşeri ve sosyal bilimler, teolojik çalışmalar, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar açısından uluslararası bir cazibe merkezi haline gelebilir.

İleriyi görme becerisi ve işini iyi yapmak aynı zamanda yaşadığı toplumu var eden değerlerden, köklerinden güç almakla ve kültürünü tanımaktan geçmektedir. Enstitü aynı zamanda bu değerlerin farklı sorun alanlarında ‘nasıl çözüm önerileri sunulabileceği’ sorusuna cevap arayacaktır. Modern toplumun kalbinde yatan hastalıklara çözüm yolları bu alandadır. Çatışma alanlarının daha serinkanlı biçimde tartışılması ve konuşulması bu alanın derinliğinden devşirilecek zengin iletişim imkânlarıyla mümkündür. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitenin özel tematik yapılanması altında, davranış bilimlerinin yöntem ve içeriği ile bütünleşerek toplumun her kesiminden alacağı destekle bu eşsiz değerlerin, bireysel ve toplumsal alanın dillerine tercüme edebileceği akademik bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir.


Her branştan ilgiliye kapılar açık

Enstitüde açılması planlanan programları her branştan ilgiliye Tasavvuf ve Tasavvuf ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapma imkanı sağlayacak.


Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, açılacak olan lisans üstü programları ve gerçekleştireceği araştırma faaliyetleri kapsamında aşağıda belirtilen konuların hayata geçirilmesini kendisine hedef olarak belirlemiştir:

Açılacak tüm programların ana gayesi ahlaklı insan yetişmesine katkıda bulunmaktadır.
Modern toplumun değerler eğitimi ve davranış bilimleri alanlarında ihtiyaç duyduğu kavramsal alt yapının kurulması ve güçlendirilmesine hizmet edecek çalışmalar yapılması programların temel amaçlarındandır

Bu bakış açısının, teknoloji ve gelişmenin sağladığı refaha rağmen yaşanan ekonomik ve sosyal krizlerin, çevre bozulmalarının birbiriyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm yolları geliştirilmesine bir yaklaşım olarak kullanılmasına öncülük edecektir

Tasavvuf konularının yeterli düzeyde anlaşılması için gerekli olan (kültür çalışmalarından dil bilime, psikolojiden sosyal antropolojiye birçok teorik alana hâkim) entelektüel alt yapının Türkiye’de en kısa zamanda yapılanmasına katkı sağlayacak bulguların, üretilen tezlerin ve yapılan yayınların sonuçlarının uzmanların ve bilim çevrelerinin ilgisine sunulması, uygulayıcılara ve halka yansıtılması için çalışmalarda bulunacaktır

Enstitü Tasavvuf alanındaki birincil kaynakların tetkik edilmesi ve henüz değerlendirilmemiş yazma eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarda bulunacaktır

Bu kapsamda yapılacak araştırmaları ve üretilecek tezleri desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası ortak projeler geliştirmek suretiyle söz konusu eserlerin ortaya çıkarılmasını sistematik hale getirecektir

Tasavvuf alanında mevcut yöntemlerle birlikte diğer disiplerin yöntem ve yaklaşımlarının da kullanıldığı çalışmalar yapılmasını teşvik edecektir

Enstitüde disiplinler arası (Sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri) çalışmaya uygun akademik zeminin gelişmesine yönelik diğer akademik faaliyetlerde bulunacaktır

Tasavvufun farklı disiplinlere ışık tutabilecek kendi yöntem ve kavramlarının diğer disiplinlerin diline aktarılabilmesi ve gerekli terminolojinin geliştirilmesi için üst düzeyde kavramsal dil araştırmalarının yapılmasına büyük önem vermektedir (Farklı disiplinlerin birbirlerinden yararlanma imkânının artırılmasına çalışılacaktır)

Tasavvuf düşüncesinin, bu çok disiplinli yaklaşımın sağlayacağı geniş imkânlarla günümüz bilgi düzeyi, estetik anlayışları ve düşünce akımlarıyla birlikte değerlendirileceği bilimsel çalışmalarla yeniden ele alınmasına fırsat yaratacaktır

Tasavvuf alanında lisansüstü dil ağırlıklı programlarla, Osmanlıca, Arapça ve Farsça yazma eserler ve birinci el kaynaklar üzerinde yapılan nitelikli çalışmaların sayısını yükseltici çalışmalar yapacaktır

Bu çalışmalardan elde edilecek zengin birikimin dünyaya yayılması için Tasavvuf alanında üst düzeyde ingilizce yazma ve konuşma becerisi kazandırılmasını uğraş edinmiştir

Tasavvufun insan ve varlık anlayışının temel vurgusu olan bütünsel/holistik bakışın, günümüz bilim felsefesi anlayışları arasında ön plana çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapacaktır.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com