Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLARARASI İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN İNŞASI SEMPOZYUMU 19 - 21 HAZİRAN 2014

ULUSLARARASI İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN İNŞASI SEMPOZYUMU 19 - 21 HAZİRAN 2014

web adresi: degerler.atauni.edu.tr

Değer, bilinçli bir varlığın çevresi ile etkileşimlerinde ortaya çıkar. Bu nedenle değerlerin insanın var olması ile birlikte ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak zamanla bilgi ve varlığa yüklenen anlamlar, değerlerin değişmesi ile farklılaşmıştır. Bu farklılaşma kimi zaman değerlerin yer değiştirmesi ile olurken kimi zaman da değerlerin anlamları üzerinde olmuştur. Bu durumda insanı insan yapan değerlerin ne olduğu, ne anlama geldiği toplumda nasıl anlatıldığı ve karşılık bulduğu üzerinde sürekli düşünülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, günümüzdeki eğitim paydaşlarının değerleri nasıl kazandırdıkları veya nasıl kazandırmaları gerektiği üzerinde sorgulamalar yapılması, değerler ve eğitiminin çağımız insanının sorunlarına çözüm olma durumunun sürekli ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

19-21 Haziran 2014 tarihlerinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi tarafından Erzurum’da düzenlenecek olan “Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu” ile; değerin mahiyet problemine katkıda bulunma, değerler eğitiminde uygulamadaki iyi örnekleri ortaya çıkarma, değerlerin öğretimine ilişkin ülkemiz dışındaki düşünce ve uygulamaları tanıtma ve bu alanda çalışan akademisyen, eğitimci, uygulayıcı ve düşünce insanlarını bir araya getirmeyi arzuluyoruz.

Teorik değerlendirmeler, alan araştırmaları ve uygulama örnekleri ile üniversitelerden, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara açık olan Sempozyumun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor katkıda bulunacak herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu


Müracaat bilgilendirme:

Okt. Zeki KOTAN

Murat Bektaş

Atatürk Üniversitesi Genel Sekreterlik

e-posta: ata@atauni.edu.tr Tlf. 0442 231 1005-1030
Ulaşım ve konaklama organizasyonu:

Yrd.Doç.Dr. Erkan SAĞLIK, Turizm Fakültesi

cep: 0 (533) 549 70 13
Ulaşım ve rezervasyon takip:

Yrd.Doç.Dr. Ali GÜLLÜCE, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim FakültesiBildiri metinleri teslim ve kabul süreci bilgilendirme:

Arş.Gör. Muammer CENGİZ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

e-posta: degerler@atauni.edu.tr


Bildiri Özet GöndermeBildiri dili Türkçedir. Önerilen bildiri başlıkları ve özetlerinin (300-500 kelime) en geç 16 Mayıs 2014 tarihine kadar sempozyum web sayfası üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri bilim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediğine dair bilgi verilecektir.


Değer Kavramı ve Değer Eğitimine İlişkin Teorik Yaklaşımlar

Değerler Eğitimi ve Değer Yaratma

Değerler(İmiz) ve Eğitime Yansımaları

Değer Tercihleri Üzerine Araştırmalar

Değerler Eğitimi Politikaları (Ülkemiz ve Dünyada)

Değerler Eğitiminde Yöntem ve Stratejiler

Hayat Boyu Öğrenme ve Değerler Eğitimi

Bilinç Odaklı Değerler Eğitimi

Tarihsel Süreçte Değerler Eğitimi

Eğitim Politikaları ve Değerler

İktisadi Değerler

İş Yaşamında Değerler

Din Eğitimi ve Değerler Eğitimi İlişkisi

Ahlak ve Değerler Eğitimi

İslam ve Değerler

Kültür, Toplum ve Değer İlişkisi

Kültürlerarası Farklılaşmalar ve Değerler Eğitimi

Kültürlerarası ve Çokkültürlü Eğitim Anlayışlarında Değer Eğitimi

Toplumsal Değişme ve Değerler Eğitimi

Sivil Toplum ve Değerler Eğitimi

Medya, Sosyal Çevre ve Değerler

Gençlik ve Değerler

Sosyal Rol Olarak Güzel İnsan Modeli

Değerler Eğitiminde İyi Örnekler (Kurumsal Uygulamalar veya Okullarda Programlı Öğretimde Kullanılan Özgün teknik ve etkinlikler)

Farklı Disiplinler Açısından Değerler Eğitimi

Değerler Eğitiminde Farklı Ülke Uygulamaları ve Modeller

Program Geliştirme Süreçlerinde Değerler Eğitimini

Değer Eğitiminin Paydaşı Olarak Aile (Anne- Baba)

Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu

Yetişkinler ve Değerler

Dezavantajlı Gruplar ve Değerler Eğitimi

Ailede Duygusal Zekâ

Değerler Eğitiminde Öğretmen Yeterlikleri

Öğretmen Yetiştirme Programlarında Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Açısından Ders Kitapları ve Materyaller

Okul-Toplum İlişkisi ve Değerler

Okul Kültürü ve Değerler

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi

Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi

Değerler Eğitiminde Cami ve Çevresinin Sorumlulukları


NOT: Yukarıda verilen başlıklar tebliğli katılımcılar ve iyi örnekler uygulayıcıları işlenebilecek muhtemel konular için öneri niteliği taşımaktadır. Burada zikredilmeyen konularda çalışması bulunan veya çalışmak isteyenler farklı tebliğ önerilerileriyle başvurabilirler.)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com