Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi'nin 30. sayısı çıktı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi'nin 30. sayısı çıktı

Tasavvuf Dergisi’nin değerli okuyucuları,
Onüç yıldan beri yayın hayatına devam eden dergimiz, bu sayı ile birlikte 30. sayısına ulaşmış bulunuyor. Bu sefer de sizlere birbirinden kıymetli makale ve araştırma notları sunmaktan bahtiyarız. Bu sayımız Prof. Dr. Mustaf Aşkar’ın Şeyh Şa’bân-ı Velî hakkındaki makalesi ile başlıyor, ardından Dr. M. Salim Güven’in kaleme aldığı ve Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Safevîler ile ilgili düşüncelerini inceleyen yazısıyla devam ediyor. Muammer Cengiz’in Gülşen-i Râz isimli eseri etraflıca tanıttığı makalesi ise, muhtemelen bu konuda Türkçe’deki en detaylı çalışma. Prof. Dr. Bahattin Dartma’nın tahkikli neşrini hazırladığı Cemâl Halvetî’ye âit tasavvufî sure tefsirleri, dünyanın farklı bölgelerinden Arapça bilen herkes için faydalı olacağı gibi, bu Osmanlı mutasavvıfını da geniş kitlelere tanıtacak mâhiyettedir.
Dergimizin araştırma notları bölümünde Prof. Dr. İrfan Gündüz, Ahmed Hüsâmeddin Dagıstânî’nin yorumları ışığında Beled Sûresi’ni modern belediyecilik açısından ele almıştır. Es’ad Erbilî’nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice isminde olup henüz ilim dünyasında yeterince bilinmeyen eserini Ercan Alkan yeni harflere çevirerek okuyucularımıza sunmuştur. Yanlışlıkla Ebu’l-Hasan Harakânî’ye nisbet edilen Farsça bir eserin Osmanlıca tercümesini Abdurrahman Acer yeni harflere çevirdi. Salâhî Uşşâkî’nin Uşşâkıyye tarîkatı usûl ve âdâbına dâir Osmanlıca eserini de Ali İhsan Kılıç yeni harflere çevirip okuyucularımızın hizmetine sundu.
Osmanlıca matbû tasavvufî eserler bölümü ile yeni yayınlanmış tasavvufî eserleri tanıtan bölümlerde birbirinden değerli birçok eser özet olarak tanıtılmıştır.
Son olarak Kars’ta düzenlenen Ebu’l-Hasan Harakânî Sempozyumu hakkında tanıtıcı bir yazı bulunmaktadır. Bu arada tasavvufa akademik olarak ilgi duyan dostlarımıza 2013 yılı içinde Erzurum’da Alvarlı Efe Sempozyumu
ile Gümüşhane’de Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî Sempozyumu’nun yapılacağını müjdeler, emeği geçenleri şimdiden tebrik ederiz.
Prof. Dr. Necdet TOSUN

Adres :
İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE

Telefon :0 216 428 39 60 / 197 Faks :0 216 327 75 83

Eposta :bilgi@tasavvufdergisi.net, editor@tasavvufdergisi.net

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com