Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Uluslararası Alvarlı Hâce Muhammed Lütfi Efe Sempozyumu

Uluslararası Alvarlı Hâce Muhammed Lütfi Efe Sempozyumu

web: http://alvarliefe.atauni.edu.tr/

Takvim:

BİLDİRİ ADI VE ÖZETLERİNİN GÖNDERİLECEĞİ SON TARİH: 10 OCAK 2013

GERİ DÖNÜŞLER: 20 OCAK 2013

BİLDİRİ METİNLERİNİN GÖNDERİLECEĞİ SON TARİH: 12 MART 2013

Müracaat bilgilendirme:

Okt. Zeki KOTAN, Atatürk Üniversitesi Genel Sekreterlik
e-posta: ata@atauni.edu.tr Tlf. 0442 231 1005-1030


Ulaşım ve konaklama organizasyonu:

Yrd.Doç.Dr. Erkan SAĞLIK, Turizm Fakültesi
Ulaşım ve rezervasyon takip:

Yrd.Doç.Dr. Ali GÜLLÜCE, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim FakültesiBildiri metinleri teslim ve kabul süreci bilgilendirme:

Arş.Gör. Muammer CENGİZ, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

e-posta: muammer.cengiz@atauni.edu.tr

Sempozyuma katılım daveti

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Bilim de sanat da şehirde üretilir. Şehir, farklılıkları içinde bulundurur; farklı bakış, farklı duyuş, farklı inanış ve farklı kavrayış… Şehir, bu farklılıklarla kültürünü inşa eder. Bilim ve sanat bu kültürel ortamda gelişme zemini bulur.

Erzurum, kendine has kültürel dokusuyla tarih boyunca bilim ve sanatın üretildiği şehirlerden birisi olmuştur. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde burada kurulan eğitim ve öğretim müesseselerinde pek çok bilim ve sanat insanı yetişmiştir. Erzurum yetiştirdiği bu değerleri münhasıran kendine saklamamış, ülkenin hizmetine sunmuştur. Bu cümleden olmak üzere yine Erzurum’da yetişip, ülkemizin ilmi, idari, siyasi ve askeri bürokrasinin hemen her alanında layıkıyla hizmet vermiş nice değerlerin olduğunu hatırlamak lazımdır.

Şehir, tarihi misyonunu sürdürüyor ve ülkeye yararlı insanlar yetiştirmeye devam ediyor. Bu süreçte, hiç şüphesiz en önemli ocak, Doğu’da bilimin ve sanatın merkezi olarak düşünülen ve bu amaçla kurulan Atatürk Üniversitesi’dir. Erzurum’u taşra olmaktan çıkarıp bilim ve sanat merkezi haline getiren ruh, Üniversitemizin kuruluşunda büyük bir gayret ortaya koymuş, bağrına bastığı bilim ve sanat insanlarının ürettiği değerlerle; şehirle, tarihle ve toplumla barışık, bilimin ve aklın aydınlığında nice vatan evladını yetiştirmiştir.

Toplumun kendini ifade etmesi veya gerçekleştirmesi olarak da ifade edebileceğimiz, maddi ve manevi kültürel birikimin geçmişten geleceğe taşınması ve yaşatılması amacıyla kurulduğu günden itibaren hiçbir zaman bu heyecanını yitirmemiş ve misyonunu unutmamış olan Üniversitemiz, şehrin tarihi değerlerini, yetiştirdiği âlimleri, şairleri ve hikmet sahibi bilge şahsiyetlerini bilimsel ölçütlerde yeniden topluma hatırlatmayı bir görev olarak kabul etmiştir. Bu nedenle, Üniversitemizin 55. Yıl etkinlikleri kapsamında 16-18 Kasım 2011 tarihinde “Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu”, 31 Mayıs 2 Haziran 2012 tarihlerinde de “1. Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu” düzenlenmiştir. Yine aynı etkinlikler çerçevesinde 25-26 Nisan 2013 tarihlerinde şehrimizin alim, şair ve mutassavvıf şahsiyetlerinden biri olan Alvarlı Muhammed Lütfi ile ilgili olarak "Uluslararası Alvarlı Hâce Muhammed Lütfi Efe Sempozyumu"nu düzenleyeceğiz.

Alvarlı Muhammed Lütfi, akıl gözünü doğru düşünce ile birleştirmeye muvaffak olmuş ve kalp-kafa izdivacı gibi çok az talihlinin ulaşabildiği bir noktada bulunan, medrese ilimleri ile tekkenin aşk ve şevkini te’lifi başarmış, himmeti ve gayreti ile insanımızın kendi dünyasına, kendi kültürüne uyması istikametinde çalışan irfan ve aksiyon erenlerinden birisidir. Düzenleyeceğimiz sempozyumla insanların hem akıl, hem ruh ve hem de kalp dünyasını doyuma ulaştırmayı hedefleyen bu yüce şahsiyetin düşünce ufku, hikmet ve ibret dolu eserlerini bilim dünyasının dikkatlerine sunmak, şehrimizin yetiştirdiği bu önemli değeri yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktayız.

Bu vesile ile hazırlayacağınız değerli tebliğlerinizle projemize katkıda bulunmanızı istirham ediyor, Alvarlı Muhammed Lütfi ile aramıza köprüler kuracak, önümüze yeni ufuklar açacak siz bilim insanlarına şimdiden kalbi şükranlarımızı sunuyorum.

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Atatürk Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Himet KOÇAK - Atatürk Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM BAŞKANI
Doç.Dr. Mustafa ARIK- Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr. Cengiz GÜNDOĞDU- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Okt. Zeki KOTAN - Rektörlük

DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Mustafa ARIK- Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri
Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU- İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ- Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müd.
Prof. Dr. Nurinisa ESENBUĞA- Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN- Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Rıdvan CANIM- K.K. Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Lokman TURAN- K.K. Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ- K.K. Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Nesrin FEYZİOĞLU- K.K. Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ- İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLEN- İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLLÜCE- Açıköğretim Fakültesi
Arş. Gör Köksal BİLİRDÖNMEZ- Güzel Sanatlar Fakültesi
Arş. Gör. Muammer CENGİZ- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arş. Gör. O. Nuri KARADAYI- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arş. Gör. Reyhan KELEŞ- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Okt. Zeki KOTAN- Rektörlük
Uzm. Talat YAYLALI- Rektörlük Basın Danışmanı
Uzm. Özgür Fırat ÖZPOLAT- Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Murat BEKTAŞ- Rektörlük
Mehmet Emin ÖZ- Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Hasan MAZLUMOĞLU- Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. A. Sait ARITAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. A. Hakkı TURABİ- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ- Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fak.
Prof. Dr. Ahmet ÖGKE- Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN- Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Alim YILDIZ- Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ- Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Dilaver GÜRER- Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN-Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Emel KEFELİ- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ- Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hacı Ömer ÖZDEN- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Himmet KONUR- Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK- Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. H. Ezber BODUR- Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR- Gazikent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsa Çelik- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. İskender PALA- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Erol ERÜNSAL- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE- Gaziosman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. M.Hanefi PALABIYIK- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. M.Necmettin BARDAKÇI- Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. M.Saffet SARIKAYA- Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ- Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fak. (Emekli)
Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ- Marmara Üniversitesi İlhiyat Fak.
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Mehmet Sadi ÇÖĞENLİ- Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK- Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Metin AKKUŞ- Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Mustafa AŞKAR- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Mustafa KARA- Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Mustafa TAHRALI- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. (Emekli)
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM- Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU- Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Mehmet KARA- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet TOSUN Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Niyazi USTA- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ- Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fak.
Prof. Dr. Orhan BİLGİN- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Osman TÜRER- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fak.
Prof. Dr. Ramazan MUSLU- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Ramazan YİĞİTOĞLU- Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU- Kars Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. S.Selçuk GÜNAY- Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Sayın DALKIRAN- Uşak Üniversitesi Eğitim Fak.
Prof. Dr. Selahattin KIYICI- Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fak. (Emekli)
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK- Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ- Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak. (Emekli)
Prof. Dr. Şamil DAĞCI- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Turgut KARABEY- Erzincan Üniversitesi Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Fazlı POLAT- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK- Hitit Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Hikmet ATİK- Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Mustafa MACİT- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Lokman TURAN- Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fak.
Doç. Dr. Nesrin FEYZİOĞLU- Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fak.
Doç. Dr. Osman GÜRBÜZ- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Doç. Dr. Rıdvan CANIM- Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fak.
Doç. Dr. Safi ARPAGUŞ- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.
Yrd. Doç. Dr. Ayşe FARSAKOĞLU EROĞLU-Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fak.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATÇI- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak.
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK- Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fak.
Öğr. Gör. Ahmet Şahin AK- Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fak.
Hüseyin KUTLU- Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com