Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

11-13 Ekim 2012'de I. Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri Sempozyumu düzenlenecek

11-13 Ekim 2012'de I. Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri Sempozyumu düzenlenecek

Telefonlar:
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KAYA : +90 (537) 062 05 36
e-mail hik_kaya@hotmail.com
E-Posta
kau.eham@gmail.com
kau.eham@yahoo.com.tr
eham@kafkas.edu.tr
Web: http://eham.kafkas.edu.tr/sempozyum/

SEMPOZYUM KONULARI

Ebu’l Hasan Harakanî ve Tasavvuf

Ebu’l Hasan Harakanî ve Edebiyat

Ebu’l Hasan Harakanî ve Tarikatler

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Din Büyükleri ve Ebu’l Hasan Harakanî’nin Rolü

Tasavvuf Tarihi Açısından Ebu’l Hasan Harakanî Hazretlerinin Yeri

Ebu’l Hasan Harakanî’nin Hayatı ve Eserleri

Ebu’l Hasan Harakanî’nin Sözlerinin Tarihî, Tasavvufi, Edebî ve Felsefi Yönden Yorumlanması

Ebu’l Hasan Harakanî ve Kültür

Ebu’l Hasan Harakanî ve Sanat

Menkıbelerde Ebu’l Hasan Harakanî

Ebu’l Hasan Harakanî’de Şathiye

Harakani ve Selçuklular

Ebu’l Hasan Harakanî ve Gazneli Mahmut Devri

Aşıklık Geleneğinde Ebu’l Hasan Harakanî

Ebu’l Hasan Harakanî ve Halefleri

Ebu’l Hasan Harakanî’nin Selefleri

Ebu’l Hasan Harakanî Üzerine Yerli ve Yabancı Çalışmalar

Kars’taki Türbeler, Külliyeler ve Mimari Yapı

Nuru’l-ulûm’un Düzenlenmesi (Oğlu Ahmet Efendi ve Torunları)

Türbelerin Mimari Yapısı (Sanat Tarihi)

Ebu’l Hasan Harakanî ve Dinî Semboller, Sayılar

Ebu’l Hasan Harakanî - Semah- Zikir-Musikî

Ebu’l Hasan Harakanî Fütüvveti- Ahilik- Hamilik

Ruslar ve Ermenilerin Kars ve Civarındaki Kültür Tahribatı

NOT: Bildiri sunumları, konuşma için 15 dakika, soru cevap için 5dk. olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com