Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ULUSLARARASI KINALIZÂDE AİLESİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI KINALIZÂDE AİLESİ SEMPOZYUMU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI KINALIZÂDE AİLESİ SEMPOZYUMU
Sempozyumun Kısa Tanımı
Isparta’nın İlim ve Edebiyat Tarihimize Kazandırdığı Kınalızâde Ailesi
Kınalızâdeler Isparta’da doğup büyüyen, birkaç nesil devam eden ve Türk-İslâm düşüncesine katkılar sağlayan bir ailedir. Ailenin üyeleri şair ve yazarların isimlerinin yer aldığı çeşitli tabakât kitaplarına Ispartalı Kınalızâde ailesinin birer ferdi olarak kaydedilmişlerdir.
Sakalına kına sürdüğü için Kınalızâde veya Arapça kına manasına gelen hına isminden dolayı Hınnaîzâde olarak anılan ve Fatih sultan Mehmet’e hocalık yaptığı iddia edilen ailenin ilk ferdi Abdülkadir Hamidî Isparta’da doğmuş ve 877/1472’de vefat etmiştir. Onunla başlayan ilmi ve edebi gelenek oğlu Miri Emrullah (ö.967/1560), torunları Kınalızâde Ali (ö.979/1572), Abdurrahîm Kirâmî (ö.982/1574), Müslimî (ö.994/1586) ve Abdülvehhab ile torunlarının çocukları Hasan çelebi (ö.1021/1604), Hüseyin Fevzi, Mehmet Fehmi, Mustafa Vasfi, Hasan Efendi ve Kızı Kadın’ın oğlu Abdülmûtî Çelebi, torunlarının torunları Abdurrahman Abdî ve Rıza Mustafa devam etmiştir. Aile özellikle edebiyat ve şiir dünyasına yaptığı katkılarla anılır. Bunun yanında Katip Çelebi tarafından Osmanlı’nın felsefe alanında yetiştirdiği son ilim adamı olarak tanıtılan Kınalızâde Ali Efendi özellikle felsefe, ahlâk, hadis, tefsir ve fıkıh ilimlerinde de kayda değer eserler bırakmış ve haklı bir şöhrete sahip olmuştur.
İlimizin yetiştirdiği bu aile üyeleri ve eserleriyle ilgili çalışmalar henüz arzu edilen seviyede değildir. Üniversitemizde Kınalızâde ailesiyle ilgili olarak Uluslar arası düzenlenecek bir sempozyum bu aileye ve eserlerine dikkat çekeceği gibi Isparta’nın değerlerini, bir ilim ve kültür merkezi olma geleneği ve potansiyeline sahip olduğunu da gösterecektir.
Sempozyumun Amacı
Sempozyumda ele alınacak muhtemel konu başlıkları şunlardır:
1 Kınalızâde’nin Yaşadığı Dönem
a. Siyasi durum
b. İlmi ve Kültürel Durum
2. Kınalızâde’nin Hayatı, Ailesi ve Yaşadığı Çevre
3. Kınalızâde’nin İlmi Kişiliği ve Eserleri
4. Kınalızâde’nin İslami Bilimlere Katkısı (Tarih, Fıkıh, Hadis, Kelam, Tasavvuf, Tefsir)
5. Kınalızâde’nin Felsefe ve Ahlak İlimlerine Katkısı
6. Kınalızâde Ailesi, Nesli
7. Kınalızâde ve Ailesinin Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri
8. Kınalızâde ve Ailesinin Edebiyat ve Şiir Literatürüne Katkısı
9. Kınalızâde ve Ailesiyle İlgili İslam ve Batı Dünyasında Yapılan Çalışmalar
Sempozyum tebliğ konuları, yukarıda yer alan muhtemel konu başlıklarının yanı sıra sempozyum temasına ilişkin diğer konuları da ihtiva edebilecektir.

Bildiri Sunumu
Türkçe, İngilizce bildiri özetleri ve Özgeçmiş kinalizadesmp@gmail.com veya kinalizade@yahoo.com.tr adreslerine e-mail yoluyla 13 Mart 2012 tarihine kadar gönderilmelidir. Türkçe, İngilizce veya Arapça bildiri özeti 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde 12 punto yazılmalıdır. Bildiri metni en fazla 4000 sözcük olmalıdır. Bildiri sunumları 20 dakika ile sınırlıdır.

Başvuruda sunum için gerek görülen malzemeler (bilgisayar, projeksiyon, DVD player v.b.) belirtilmelidir. 13 Mart 2012 başvuru için son tarihtir. Bu tarihe kadar elimize ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sempozyuma gönderilecek özet ve kabul edilen bildiri tam metinlerinin Sempozyum web adresinde verilen yazım kurallarına uygun hazırlanması gerekmektedir. Bilim kurulu tarafından kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra sempozyum bildiri kitabında yer alacaktır.
Katılım Koşulları

Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyumda bildirisi sözlü sunum olarak kabul edilen katılımcıların yemek ve konaklama masrafları S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi tarafından karşılanacaktır. Sempozyuma bildiri veya izleyici olarak katılacakların ilan edilecek sempozyum web adresindeki katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Sempozyum Takvimi/ Symposium Timetable
Bildiri özetlerin son gönderilme tarihi/ Deadline for submitting paper abstracts:
13 Mart /March 2012
Kabul edilen bildirilerin ilanı / Date of releasing choosen papers:
16 Mart /March 2012
Sempozyum tarihi/ Symposium Date:
31 Mayıs/May 1-2 Haziran/June 2012

İletişim:
Sempozyum Sekretarya
Arş. Gör. Azize UYGUN
Arş. Gör. Yunus EMRE AKBAY
Arş. Gör. Yıldız DEMİR
Arş. Gör. Sena KAPLAN
Okut. Emine ERSÖZ

Sempozyum Yazışma Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi 32260 ISPARTA

Tlf: 0 246 237 38 81/
Faks 0 246 237 10 58

Web page: www.ilahiyat.sdu.edu.tr

e-mail: kinalizadesmp@gmail.com, kinalizade@yahoo.com.tr

Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, S.D.Ü. Rektörü
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Talip TÜRCAN, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Rifat OKUDAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY
Yrd. Doç. Dr. Nejdet DURAK
Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTUNYA
Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN
Yrd. Doç. Dr. M. Sadık AKDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Hasan AKSOY Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahim al-ALAMİ Diyanet İşleri Bşk. /Bir.Arap Emirlikleri
Doç. Dr. Hayat ALVİ U.S. Naval War College /ABD
Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Mongia ARFA Kartac Ü. / Tunus
Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN SDÜ İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Omar ATİK Necah Ü. / Filistin
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR Gazi Ü. Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Yeditepe Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bekir KARLIĞA Bahçeşehir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY Gazi Ü. Fen Edebiyat Fak. (Emekli Öğr. )
Prof. Dr. Hüseyin CERTER S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI Marmara Ü. İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Menderes ÇOŞKUN S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mahmud ALDEEK Yarmouk Ü. / Ürdün
Prof. Dr. Hamadi DHOUİB Sfax Ü. / Tunus
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Reşat GÜNGÖREN İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Dr. Syed AKHTAR HUSAIN Jawaharlal Nehru Ü. /Hindistan
Prof. Dr. İsmail KARA Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ziya KAZICI Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Recep KILIÇ Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan MUSLU Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Baskri MOUNİR Al-Qadi Iyad Ü. /Fas
Prof. Dr. Gerd NONNEMAN Georgetown University/ Katar
Prof. Dr. Amin ODEH Al-i Beyt Ü. / Ürdün
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Yıldız Teknik Ü. Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Roida RZAYEVA Milli Bilimler Akademisi /Azerbaycan
Prof. Dr. Talat SAKALLI S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Murat SARICIK S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
Dr. Himmet TAŞKÖMÜRÜ Harvard University/ABD
Yrd. Doç. Dr. Selami TURAN S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Talip TÜRCAN S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Celal TÜRER Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Metin YASA O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ İstanbul Medeniyet Ü. Edebiyat Fakültesi
Not: İsimler Soyada Göre Sıralanmıştır.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com