Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

ŞEYH ŞA‘BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU

ŞEYH ŞA‘BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU

(Kastamonu Üniversitesi, 4–6 Mayıs 2012)

Sempozyum Takvimi
Sempozyum İlanı 30.10.2011
Tebliğ Özetleri İçin Son Tarih 30.12.2011
Şartlı Ön Kabullerin İlanı 30.01.2012
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi 30.03.2012
Programın İlan Tarihi 15.04.2012
Sempozyum Tarihi 04-06.05.2012
Sempozyum Yeri Kastamonu


Önerilen Sempozyum Konuları

(Önerilen konular dışında ana başlıkla bağlantılı tebliğ teklif edilebilir.)
1. Tasavvufî Düşünce, Halvetîlik ve Halvetîliğin Şa‘bâniyye Kolu
2. Şeyh Şa‘bân-ı Velî'nin Hayatı
3. Şeyh Şa‘bân-ı Velî’nin Düşünce Sistemi ve Öğretileri
4. Şeyh Şa‘bân-ı Velî’nin Postnişînleri ve Takipçileri
5. Şeyh Şa‘bân-ı Velî’nin ve Takipçilerinin Eserleri
6. Kültür ve Edebiyatta Şeyh Şa‘bân-ı Velî
7. Şeyh Şa‘bân-ı Velî Külliyesi ve Özellikleri
8. Tarihte ve Günümüzde Şeyh Şa‘bân-ı Velî ve Şa‘bâniliğin dinî, kültürel ve sosyal alandaki tesirleri


İletişim

Yrd. Doç. Dr. Burhan Baltacı 0 505 740 06 07
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özdemir 0 505 797 15 87
Öğr. Gör. Yudum Kırmızı 0 506 810 14 66
E-posta: ssv.sempozyum.2012@kastamonu.edu.tr

Kastamonu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Telefon : 0 366 214 20 41
Faks : 0 366 212 33 53

Tarih boyunca ve günümüzde geniş kitlelerin sevgi ve saygısına mazhar olan Hz. Pîr Şeyh Şa‘bân-ı Velî, Hacı Bayram Velî, Hacı Bektaş Velî ve Hz. Mevlâna ile beraber Anadolu'nun dört manevî direğinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, çağlar üstü etkiye sahip olan Kastamonu’nun yetiştirdiği önemli mutasavvıflarımızdan “Şeyh Şa‘bân-ı Velî’yi Anma ve Anlama Sempozyumu” tertip edilecektir. Bu sempozyumda Hz. Pîr’in hayatı, eserleri ve düşünceleri bilimin ve bilim insanlarının katkılarıyla ortaya konularak gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması sağlanacaktır. Halvetîliğin Şa‘bâniyye kolunun mümtaz şahsiyetlerinin eser ve görüşleri de Şeyh Şa‘bân-ı Velî’nin günümüzdeki tesirinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı için sempozyuma dâhil edilecektir.

Sempozyumumuza iştirak etmek isteyenlerin tebliğ özetlerini e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Üç yüz kelimeyi geçmeyecek olan tebliğ özetlerine akademik özgeçmiş ve irtibat telefonu eklenmelidir. Sempozyuma vereceğiniz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com