Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 28 (Aralık 2011)

Tasavvuf Dergisi 28. Sayı

Editör
Hasan Kamil Yılmaz


Editör Yardımcıları

Necdet Tosun


İstanbul 2011

Jenerik Sayfası

Mustafa Tahralı
"L’expression en Alternance dans Les Fusûs al-Hikam", ss. 1-11

Özet | Abstract


Salih Çift
"Mısır’da Bir Bektaşî Dergâhı Kütüphânesi", ss. 13-39

Özet | Abstract


Eyyüp Tanrıverdi
"XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi", ss. 41-56

Özet | Abstract


M. Nedim Tan
"Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü’s-sâlikîn Tercümesi", ss. 97-135

Özet | Abstract


Abdulcebbar Kavak
"Şeyh Ma’rûf el-Berzencî ve Kādiriyye Tarîkatının Süleymaniye ve Çevresinde Yaygınlaşmasındaki Rolü ", ss. 137-157

Özet | Abstract


عارف نوشاهی
"رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی", ss. 159-172

Özet | Abstract


İsmail Taşpınar
"Mesnevî’de Erken Dönem Hıristiyanlık ve Pavlus", ss. 173-191

Özet | Abstract


Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî
"Lüma’ fi’l-i’tikād", çeviren: Ercan Alkan, ss. 193-198

Özet | Abstract


Ebu’l-Kāsım el-Kuşeyrî
"el-Fusûl fi’l-usûl", çeviren: Ercan Alkan, ss. 199-213

Özet | Abstract


Lawrence G. Potter
"Moğollar Sonrası İran’da Sûfîler ve Sultanlar", çeviren: Hanifi Şahin, ss. 215-243

Özet | Abstract


İrfan Gündüz
"Kemal Edip Kürkçüoğlu Hayatı, Eserleri ve Şiirleri", ss. 245-292

Özet | Abstract


Ercan Alkan
"İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu'l-Mesnevî, [İstanbul]: Matbaa-i Âmire, 1287 (1871), 1. cild 568 s.+2. cild 580 s.", ss. 293-297

Özet | Abstract


Halil İbrahim Şimşek
"Mustafa Fevzi b. Numan, Risâle-i Mir'âti'ş-şühûd fî meseleti vahdeti'l-vücûd, İstanbul: Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1320 (1920), 84 s.", ss. 310-313

Özet | Abstract


Cafer Durmuş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme", ss. 319-326

Özet | Abstract


Necattin Hanay
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ebu’l-Kâsım Abdülkerim b. Hevazin el-KUŞEYRÎ, Kitâbu’l-Mi’râc", ss. 327-331

Özet | Abstract


Orkhan Musakhanov
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit", ss. 333-336

Özet | Abstract


Mesut Sandıkçı
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Osman Nuri Küçük, Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de İnsan-ı Kâmil", ss. 337-342

Özet | Abstract


Kübra Zümrüt Orhan
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Necdet Tosun, Türkistan Dervişlerinden Yadigâr", ss. 343-344

Özet | Abstract


M. Akif Koç
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "William C. Chittick, Kozmos’taki Tek Hakikat", ss. 345-351

Özet | Abstract


Ali İhsan Kılıç
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Şeyda Öztürk, Şem’î Efendi ve Mesnevî Şerhi", ss. 353-358

Özet | Abstract


Muammer Cengiz
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrâhim Hakkı Hazretleri Sempozyumu", ss. 359-366

Özet | Abstract


Osman Nuri Küçük
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Uluslararası Seyyid Burhaneddin Tirmizî Sempozyumu", ss. 367-369

Özet | Abstract


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com