Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 25 (Ocak-Haziran 2010 Prof. Dr. MustafaTahralı'ya Armağan)

Tasavvuf Dergisi 25. Sayı

Editör
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz


Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Necdet Tosun


İstanbul 2010

Jenerik Sayfası

Hasan Kâmil Yılmaz
"Mükemmeliyetçi Hocamız: Mustafa Tahralı", ss. 3-7

Özet | Abstract


Ercan Alkan
"Prof. Dr. Mustafa Tahralı: Biyografik ve Bibliyografik Bir Değini", ss. 9-19

Özet | Abstract


Emin Işık
"Aziz Dost", ss. 21-23

Özet | Abstract


Fahrettin Olguner
"Elibeşinci Yılında Dostluğa Dipnot", ss. 25-30

Özet | Abstract


Mehmet Demirci
"Tanıdığım Mustafa Tahralı", ss. 31-42

Özet | Abstract


İsmail Kara
"Hakikatli İnsan", ss. 43-51

Özet | Abstract


Gönül Paçacı Tunçay
"Böyle Olurdu Bu Devirde Kâr-ı Nâtık Güftesi ", ss. 53-55

Özet | Abstract


Ali Durusoy
"Yokluktan Varlık, Yanlıştan Doğru Öğrenilmez!", ss. 57-60

Özet | Abstract


Safi Arpaguş
"Mesnevî'den Tefe'ül", ss. 61-63

Özet | Abstract


Hazırlayan: Necdet Tosun
"Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile Söyleşi", ss. 65-92

Özet | Abstract


Hazırlayan: İsmail Kara
"Rene Guenon'un Eserleri ve Fikirleri Üzerine Mustafa Tahralı ile Bir Konuşma", ss. 93-105

Özet | Abstract


Mustafa Kara
"Vefatının 110. Yılında Süleyman Senih Efendi", ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Reşat Öngören
"Osmanlılar Döneminde Semâ ve Devrân Tartışmaları", ss. 123-132

Özet | Abstract


Dilaver Gürer
"Mesnevî'nin Son Hikâyesi Işığında Aşkın Anlatılamazlığı ya da Mesnevî Neden Sonlandırılmamıştır?", ss. 133-143

Özet | Abstract


Yaşar Caferov
"Seyyid Ali es-Sabit er-Rifaî ve "Kisve-i Ma'rifî" Adlı Risalesi", ss. 145-195

Özet | Abstract


Necdet Tosun
"Sufi Gözüyle Hac", ss. 197-209

Özet | Abstract


Safi Arpaguş
"Tasavvufî Düşünce ve Şerh Geleneğinde Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Muhyiddin İbn Arabî İlişkisi", ss. 211-238

Özet | Abstract


Nâdirhan Hasan
"Mevlânâ'nın Mesnevî'si Tesirinde Yazılan Çağatayca Bir Eser: Baba Rahim Meşreb'in Mebde-i Nûr Adlı Eseri", ss. 239-250

Özet | Abstract


Veysel Akkaya
"Bir İbn Arabî Takipçisi: Şemsüddin İsmail b. Sevdekîn", ss. 251-259

Özet | Abstract


Nasr Hamid Ebu Zeyd
"İbn Arabî'ye Göre İnsan-Âlem, İnsan-Allah İlişkisi", çeviren: Semih Ceyhan, ss. 261-293

Özet | Abstract


Necdet Tosun
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Muhammed Hayat Nevşahî, Tezkire-i Nevşahiyye", ss. 295-297

Özet | Abstract


Muammer Cengiz
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş", ss. 299-303

Özet | Abstract


Muhammed Bedirhan
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mehmet Demirci, Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü: Makaleler", ss. 305-307

Özet | Abstract


Hazırlayan: K. Yusuf Ünal
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Osmanlı Âlim ve Mutasavvıfı Ebû Said Muahmmed Hadimî Sempozyumu", ss. 309-313

Özet | Abstract


Hazırlayan: K. Yusuf Ünal
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Tasavvuf Anabilim Dalı III. Koordinasyon ve İstişare Toplantısı", ss. 315-317

Özet | Abstract


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com