Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 22 (Temmuz-Aralık 2008)

Tasavvuf Dergisi 22. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Dr. Vahit Göktaş


Ankara 2008

Jenerik Sayfası

Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu", ss. 9-22

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsa Çelik
"Muhammed İkbâl’de Akıl ve Aşk", ss. 23-57

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hayati Aydın
"Kur’ân’da İrâde-Azm ve Tevekkül", ss. 59-79

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Faruk Altıparmak
"İhvân-ı Safâ ve Tasavvuf", ss. 81-102

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî", ss. 103-136

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdurrahman Kasapoğlu
"Kur’an’da “İnâbe” Kavramı: Dinî Tecrübe Açısından Bir Yaklaşım", ss. 137-159

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Tatcı; İbrahim Özay; İsrafil Babacan
"Şeyh Mustafa Selâmî Efendi Şerh-i Âşık Yûnus", ss. 161-200

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Semih Ceyhan
"Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî", ss. 201-217

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
"Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi", ss. 219-233

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hamide Ulupınar
"İlk Dönem Sûfîlerinde Tevhid Anlayışı", ss. 235-255

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmet Fatsa
"Yukarı Çoruh ve Kelkit Vadisinin İslamlaşmasına Öncülük Eden Türk Dervişleri", ss. 257-281

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


E. Seval Yardım
"Sâmiha Ayverdi’de Tasavvufî Mefhumların Kullanılış Şekilleri", ss. 283-327

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehtap Aydın
"Bîçâre Dîvânı’nda Allah Tasavvuru", ss. 329-340

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Klaus Kreiser
"Tekke ve Dervişler", çeviren: Nurettin Gemici, ss. 341-345

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Nasrullah Pûrcevâdî
"Sûfîlerin Gıda İsimleriyle İlgili Istılahlarına Dâir Hicivâmîz İki Lügatçe", çeviren: Ali Ertuğrul, ss. 347-354

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Vahit Göktaş
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Ahmed Kuddusi ve Tasavvuf Düşüncesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 455 s.", ss. 355-367

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Faruk Teber
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Cengiz Gündoğdu, Hacı Bektâş-ı Velî: Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım, Aktif Yay., Ankara 2007, 354 s.", ss. 369-372

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametîlik, İnsan Yay., İstanbul 2003, 448 s.", ss. 373-375

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hasan Dam
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Halil İbrahim Şimşek, Osmanlı'da Müderris Bir Sûfî: Ebu Said Muhammed el-Hâdimî ve Tasavvuf Anlayışı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2008, 224 s.", ss. 376-377

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Süleyman Gökbulut
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "İsmail Rusûhî Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi (Makāsıd-ı Aliyye Fî Şerhi’t-Tâiyye), haz.: Mehmet Demirci, Vefa Yay., İstanbul 2007, 482 s.", ss. 378-380

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Yüksel Göztepe
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Kadir Özköse, Anadolu Tasavvuf Önderleri, Ensar Yay., Konya 2008, 501 s.", ss. 380-381

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Vahit Göktaş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz.: Dr. İhsan Kara, İnsan Yay., İstanbul 2008", ss. 387-389

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Elif Nur Katar
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Sadık Yalsızuçanlar, Gezgin, Timaş Yay., İstanbul 2004, 256 s.", ss. 389-391

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
"Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile Söyleşi", ss. 393-428

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com